Protokoll

Protokoll årsmöte 20141123

Protokoll

Årsmöte Feministiskt Initiativ Jämtland
20141123 klockan 1300

   1. Mötet öppnas

   2. Val av mötesordförande.
    Sara Sahlin väljs till mötesordförande.

   3. Val av mötessekreterare
    Ingrid Mårtensson väljs till mötessekreterare.

   4. Val av protokolljusterare
    Marie Wiktorsson och Nova Hamrén väljs till protokolljusterare.

   5. Röstlängd
    Alla närvarande är röstberättigade, namnlista bifogas.

   6. Val av rösträknare
    Fredrik Öhrnell väljs till rösträknare.

   7. Godkännande av dagordning
    En medlem undrar om det behöver finnas med en punkt om ekonomisk genomgång. Mötet beslutar att det inte behövs då ekonomin hittills enbart bestått av frivilliga donationer i form av pengar eller material till kampanjer som genomförts. Dagordningen godkänns.

   8. Årsmötets behöriga utlysande
    Ja, kallelsen gick ut inom tidsmarginalen och årsmötet är därmed är behörigen utlyst.

   9. Verksamhetsberättelse
    I november 2013 bestod Medlemsgruppen Jämtlands län av 11 personer. Aktuell siffra nu, ett år senare är 170 personer.
    I november 2013 kallades till ett möte, där tre medlemmar deltog, och på mötet bildades medlemsgruppen, som därefter genomfört olika aktiviteter. Vilka som varit aktiva och drivande har varierat under året.

    Den 8 mars delade vi ut foldrar om Fi på stan och 1 maj gick vi med i 1a Majtåget, med banderoller. Under april och maj genomfördes i Östersund olika aktiviteter inför EU-valet, med rosa #taplats-stolar, ballonger, banderoll, där vi pratade rosa politik med människor som gick förbi på stjärntorget/torget och satte upp affischer. Vi deltog även i #taplats kampanjen, dock en vecka senare än övriga landet, då informationen från Riks kom så sent. Medlemmar intervjuades i ”100% Östersund” och ”Östersunds Posten”.

    Sommaren inleddes med en medlemspicknick och ett medlemsmöte med god uppslutning. Några ur gruppen var med på Unga Feministers möte för att ge dem stöttning i deras arbete.

    I augusti påbörjade vi valkampanjen inför riksdagsvalet. Vi satte upp affischer, delade ut valsedlar och informerade om Feministiskt Initiativ i Östersunds centrum en söndag i början av augusti. De tre lördagarna innan valet ställde vi upp ett tält på Stortorget i Östersund och hade blandade aktiviteter för att informera om Feministiskt Initiativ. Vi delade ut ballonger, bjöd på godis, frukt och dryck, lottade ut böcker, delade ut ”Regeringsarmband” och lät besökare även göra sina egna armband om de så önskade. Samtidigt svarade vi på frågor om Feministiskt Initiativ. Även i Härjedalen bedrevs valkampanj med hjälp av en rosa #taplats stol.

    Inför rosa glasögon kampanjen hade vi ett medlemsmöte där vi klippte ut glasögon som sedan fördelades till de som var ute och satte upp glasögon på kvällen den 7 september och sedan tog ner dem den 8 september. Vi lade sammanlagt ut cirka 25 bilder på sociala medier där andra partiers affischer fått rosa glasögon på sig,

    Riksdagspartierna var under kampanjtiden inbjudna till Campus Östersund för att debattera. Den dagen stod vi med stolar utanför Campusbiblioteket, bjöd på muffins med rosa Fi-glasyr, delade ut ”Regeringsarmband”, valsedlar och information om Fi, samtidigt som vi även diskuterade politik med de som besökte oss.

    Under kampanjtiden fick vi ett reportage på Östersundspostens blogg, och ett reportage på nätet och i pappersutgåvan av Länstidningen. Sammanlagt fick vi in fem insändare i de två lokala tidningarna totalt.

    http://blogg.op.se/marcuspersson/2014/09/06/schymans-folkrorelse-fortsatter-ta-plats-i-lanet/
    http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/hoppas-pa-fler-rosa-roster

    http://www.op.se/opinion/insandare/ta-pa-de-rosa-glasogonen
    http://www.ltz.se/opinion/insandare/fi-star-upp-for-manskliga-rattigheter
    http://www.ltz.se/opinion/debatt/darfor-rostar-jag-rosa
    http://www.ltz.se/opinion/debatt/13-skal-for-fi
    http://www.op.se/opinion/debatt/darfor-ska-du-rosta-pa-feministiskt-initiativ

    Det gjordes ett gigantiskt arbete av många av medlemmarna för att säkerställa att lokalerna för förtidsröstning och vallokalerna på själva valdagen hade valsedlar för Feministiskt Initiativ på plats.

    På valdagens kväll hade vi en valvaka som var välbesökt av olika reportrar och som bland annat resulterade i att vi var med på festbilderna från länets valvakor. Om inte annat så var i alla fall vår valvaka den glittrigaste!
    http://www.op.se/jamtland/ostersund/se-bilderna-fran-valvakorna

    Efter valet har det genomförts tre medlemsmöten och på dem har vi beslutat att ta steget att bli en lokalavdelning.

    Löpande under året har medlemmarna informerats om aktiviteter, möten och resultat av vårt arbete genom nyhetsbrev och sociala medier (Blogg, Facebook, Twitter och Instagram).

   10. Val av styrelse
    Till styrelse nominerades My Svensk, Fredrik Öhrnell, Ingrid Mårtensson, Marie Wiktorsson och Helena Åsadotter Jönsson. En diskussion om åldersfördelningen i styrelsen skedde, men alla nominerade ansågs lämpliga kandidater. Efter röstning blev resultatet följande:
    Ordförande My Svensk
    Vice Ordförande Ingrid Mårtensson
    Kassör Marie Wiktorsson
    Ledamot Fredrik Öhrnell
    Ledamot Helena Åsadotter Jönsson

   11. Val av suppleanter
    Nova Hamrén och Ellinor Ottosson valdes till Suppleanter.

   12. Val av valberedning
    Nina Henriksson och Angelika Sjöstedt Landén valdes till valberedning.

   13. Val av övriga poster
    Vilka som ska ansvara för mail och sociala medier åläggs styrelsen att besluta.
    Val av ekonomisk revisor bordläggs till näst årsmöte, då det inte finns någon ekonomi i föreningen ännu.
    Till ansvariga för medlemsregistret väljs My Svensk och Ingrid Mårtensson.
    Till verksamhetsrevisor väljs Nina Henriksson

   14. Behandling av motioner och förslag till stadgarna
    Inga motioner har inkommit och inga lämnas på mötet.
    Mötet beslutar att anta stadgarna, som bifogas.

   15. Beslut för verksamhetsplan för kommande mandatperiod
    Mötet uppdrar åt styrelsen att innan det ordinarie årsmötet i mars genomföra följande:
    – Planera och genomföra en aktivitet för 8 mars.
    – Planera för deltagande vid Kongressen i Örebro 13-15 februari 2015. Minst två ur styrelsen bör delta och skriva en rapport till övriga medlemmar om kongressen.
    – Planera för deltagande vid Inspirationsträff i Sundsvall 30 december 2014.
    – Kontakta någon som är ny som kommunpolitiker för Fi i norrländsk kommun som vi kan lära oss av.
    – Planera och genomföra minst ett medlemsmöte innan nästa Årsmöte.
    – Ta fram verksamhetsplan för det kommande året inför årsmötet i mars.
    – Planera Årsmötet.

   16. Övriga frågor
    – Kongressen i Örebro: Vi planerar att anmäla My Svensk, Ingrid Mårtensson, Marie Wiktorsson, Fredrik Öhrnell och Nova Hamrén till kongressen.

    – Inspirationsmötet i Sundsvall. Preliminärt deltar My Svensk, Fredrik Öhrnell, Nina Henriksson, Marie Wiktorsson, Ingrid Mårtensson och Nova Hamrén. Var och en anmäler sig själv, enligt instruktioner i inbjudan som återfinns i gruppen Feministiskt Initiativ Jämtland på Facebook.

   17. Mötet avslutas

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s