Debattinlägg

Hur fungerar utbildningen i sex-och samlevnad egentligen?

På relativt kort tid har det skrivits i tidningar om olika brister i sex och samlevnadsundervisningen på olika skolor i landet. På en skola i Allingsås var ordförståelse en del i utbildningen där eleverna fick lära sig vad en tjej som ”ligger runt” kallas – svaret var ”madrass”. Läs artikeln HÄR! I dagarna kom det oxå en artikel som handlade om en skola i länet, där lärarna på ett normativt sätt klumpat ihop begrepp som kan ses som avvikande för att eleverna skulle förklara vad de stod för. Frågan ställs som ”Det vanligaste förhållandet, man+kvinna, kallas heterosexuellt. Det förekommer även variationer för sexuell tillfredsställelse”. Därefter hamnar ord som homosexuell i samma sammanhang som till exempel pedofili. Läs mer HÄR!

Förklaringarna från skolorna är i det första fallet att eleverna behöver lära sig vad orden de hör i sin vardag står för, och rektor litar på att lärarna kan hantera det på ett bra sätt. I det andra fallet svarar skolan att det handlar om ett färdigt material som läraren kopierat för en form av ordförståelse.

Oavsett hur skolorna förklarar sig är det här olyckligt. Att lärare och skola ser det som ett faktum att flickor som ”ligger runt” kallas madrass förstärker synen på att flickor/kvinnor inte ska visa sexuell lust, absolut inte i samma utsträckning som pojkar/män, och absolut inte agera för att tillfredsställa sin lust. För mig är det raka motsatsen till vad skolan borde lära eleverna, det förstärker normen att mannen är subjekt och kvinnan objekt, och det förstärker den våldtäktskultur som är ett problem i vårt samhälle. Att skolan, i sex och samlevnadsundervisningen, överhuvudtaget talar om vad som är ”vanligast” och därefter klumpar ihop homosexualitet med pedofili, gör det svårt för elever att vara öppna med sin sexuella läggning. De som inte känner sig hemma i det, som av lärare utpekats som ”det vanliga”, får en ännu svårare situation efter sex och samlevnadsundervisningen än innan, när skolans uppgift vore att skapa det motsatta.

Jag har talat med några tonåringar om deras upplevelse av skolans sex och samlevnads undervisning. Enligt dem var det mesta fokuset på preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar, i övrigt var det ostrukturerat, ofta med diskussionsgrupper med enbart elever, som själva sökte information inom sitt diskussionsämne, utan att lärare satt med och modererade diskussionen. 

Sex och samlevnadsundervisningen har bara tagits upp vid ett fåtal tillfällen och lärarna har verkat obekväma i situationen. Beroende på lärarens pedagogiska förmåga har dock några av de jag talat med gjort enstaka bra övningar, men det verkar helt klart höra till undantagen. Framförallt verkar det inte alls handlat om samlevnad och relationer, eller olika sexuella läggningar, så HBTQ har knappt funnits med.

Sex och samlevnad är i mina ögon ett av de viktigaste ämnena för att skolan ska kunna nå upp till flera av målen i läroplanen. Jag skuldbelägger inga lärare. Dagens lärare har ett pressat schema, med många administrativa arbetsuppgifter, och inte alltid vare sig ork eller tid att hinna planera lektioner som engagerar eleverna och leder till att läroplanens mål uppnås. De lärare jag träffar vill väldigt mycket, men utrymmet finns inte. Skolans arbetsmiljö är tuff för både lärare och elever.

I Feministiskt Initiativs politiska program står bland annat det här att läsa:

”I dagens förskola och skola behandlas barn och ungdomar i många sammanhang utifrån stereotypa föreställningar om kvinnlighet respektive manlighet. Tjejer förväntas vara tysta men duktiga medan killar får vara stökiga och ta större plats. Att bryta mot dessa normer eller vägra inordna sig i kategorierna ”kille” eller ”tjej” leder ofta till kränkningar från såväl andra barn som från vuxen personal.”

”Normkritik handlar om att, istället för att prata om ”tolerans” gentemot utsatta grupper, förstå varför människor diskrimineras och få verktyg att bryta de strukturer som skapar maktobalans i samhället. Genom att se mekanismerna bakom diskriminering kan vi även se hur olika maktstrukturer samverkar och förstärker varandra. Genom att veta varför diskriminering sker istället för att bara konstatera den, har normkritisk pedagogik förutsättningar att hjälpa oss att förändra samhället i grunden.”

”Fi ska verka för att utbildningen i förskolan och fritidshemmen får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv, samt genomsyras av normkritisk pedagogik. Förskola och fritidshem ska erbjuda ska erbjuda litteratur som följer läroplanens riktlinjer för jämlikhet.”

”Fi ska verka för att utbildningen i grundskola och gymnasium får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt perspektiv.”

”Fi ska verka för att sex- och samlevnadsundervisningen är obligatorisk för alla elever.”

”Fi ska verka för att lärarutbildningen och rektorsutbildningen får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt-, genus- och klassperspektiv. Fi ska även verka för att utexaminerade lärare får kontinuerlig vidareutbildning kring dessa områden.”

”Fi ska verka för att sex- och samlevnadsundervisning, normkritisk pedagogik samt klimatkunskap förs in i examensmålen för lärarprogrammen.”

”Fi ska verka för att lärarexamen inbegriper dokumenterade kunskaper om alla diskrimineringsgrunder.”

Allt det här skulle göra lärarna mycket bättre rustade både att genomföra utbildningen inom sex och samlevnad och att hantera kränkningar, diskriminering och trakasserier som kan uppstå både under lektionstid och på annan tid i skolan. Jag tror att det som behövs är dels lärare som med utbildning i grunden kan känna sig trygga i att diskutera de här frågorna med ungdomar, dels behöver lärarnas arbetsmiljö förändras så de har utrymme att vidareutbilda sig, skapa lektioner inom ämnet som lockar eleverna och fånga upp de här frågorna vid andra tillfällen än under bara den avdelade lektionstiden.

För att få till det här behöver samhället omprioritera resurser. Ett av våra viktigaste områden är just skolor, och skolorna behöver tillhandahålla en fungerande arbetsmiljö för både elever och lärare!

Ingrid Mårtensson
Vice ordförande FI Jämtland

fimc3b6nster1.jpg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s