Information / Studiecirkel

En ny syn på arbete och kommunlänkar

Dags för studiecirkel, nu har vi kommit till del 4, där vi inleder studierna av kapitel C. Det kommer att delas upp på flera delar i studiecirkeln. Tidigare delar når du genom att klicka på ”Studiecirkel” i högra kolumnen, under rubriken ”Kategorier”.

Kapitel C En ny syn på arbete inleds med en övergripande problematisering av dagens arbetsliv, med generella förslag på hur det kan förändras, läs gärna hela texten HÄR.

”Ett feministiskt välfärdsbegrepp kräver en ny syn på relationen mellan arbete och fritid. För att komma till rätta med den ”tidsfattigdom” som präglar många människors vardag måste den traditionella synen på arbetstid ifrågasättas och beaktas i ett större sammanhang, där miljö- och hälsoaspekter prioriteras. Normer och lagar som styr samhällets tidsuppfattning måste belysas med utgångspunkt i de behov vi har av att kunna utvecklas som människor, ta föräldraansvar, umgås med nära och kära, bygga en bra hälsa, förebygga stress, miljöhänsyn, etc. Feministiskt initiativ vill bygga ett samhälle där människor tagit tillbaka makten över tiden och ska verka för en generell arbetstidsförkortning ned till sex timmars arbetsdag.”

Jag ser många fördelar med en arbetstidsförkortning för alla. Det skulle ge människor större utrymme att skapa sina egna liv, utvecklas, hinna med även fritiden och inte bara arbetet. Jag tror att det på sikt leder till att vi blir friskare, gladare och att fler får arbete. Vilka för- och eventuellt nackdelar ser du med förslaget?

”Det är nödvändigt att diskutera och ifrågasätta hur tjänster konstrueras inom kvinnodominerade arbetsområden. Feministiskt initiativ anser att tillsvidareanställningar baserade på heltid måste bli regel inom hela arbetsmarknaden för att förändra kvinnors positioner och komma till rätta med problemen med den ofrivilliga deltidsarbetslösheten. Åtgärden skulle dessutom tydliggöra organisatoriska samband och de kostnader för bristande planering och styrning, som idag bärs av enskilda kvinnor, överföras till organisationen.”

Det pågår diskussioner om heltid/deltid och om det är rätt att ta bort deltiden helt och hållet, eller om en frivillig deltid ska vara möjlig. Vad tycker du? Är deltiden frivillig, eller uppstår den av någon orsak utanför den egna individen? Behövs den om vi får en generell arbetstidsförkortning?

 ”Reglerna för tidsbegränsad anställning måste också ses över så att företag och organisationer med förutsägbara och kontinuerliga behov av extra personal åläggs att inrätta resurspooler med tillsvidare anställd personal för att möta behoven.”

Ett sätt att säkerställa dels att arbetstagarna får en grundtrygghet och möjligheter att påverka sin arbetssituation på ett bättre sått, samtidigt som arbetsgivarna får personal som kan rutiner inom företaget och som utvecklas inom sitt arbete. Vad är dina tankar här? Kommer företagen att ha råd med det här eller kommer befintlig personal att belastas mer? Blir vi av med otrygga anställningar och så kallade SMS-anställningar (timanställda som får sms när det finns jobbmöjligheter och därmed blir beroende av att alltid kunna svara snabbt för att få arbeta) av det här? Vad skapas istället?

”Arbetsmiljöproblematiken har en tydlig könsdimension. Kvinnodominerade arbetsplatser har en arbetsmiljö som i högre utsträckning leder till förslitningsskador och långtidssjukskrivningar. Feministiskt initiativ vill vidta kraftåtgärder för att minska ohälsan och anser det nödvändigt att analysera de höga ohälsotalens orsaker ur ett könsperspektiv. Den ökade pressen på arbetsmarknaden drabbar kvinnor speciellt hårt, eftersom de fortfarande i stor utsträckning tvingas axla huvudansvaret för familj och hem. Det är därför viktigt att speciellt analysera kvinnors villkor i arbetslivet.”

När arbetsmiljö diskuteras är det ofta hårda faktorer, som ställningar, maskiner, gifter, elektricitet, tunga lyft, den typen av miljöer och arbetsplatser. Men många skador uppstår av många års mer lågintensiv belastning, som arbete i kassor, och mycket sjukdom uppstår av psykisk belastning, inte bara av fysisk. Vad ser du som viktiga orsaker till att arbetsmiljöproblem uppstår? Vad glöms bort i arbetet med förbättringar?

”För att bryta de negativa mönster som sätter tydliga spår i sjukfrånvaro och psykisk ohälsa måste arbetsmarknaden bli flexibel på människors villkor.”

I mina öron låter det här fantastiskt, tänk att få vara med att forma sitt arbete så att det passar just mig på bästa sätt. Hur ser du att det här kan göras? Vad skulle du vilja ändra i ditt eget arbete för att det skulle fungera bättre för dig?

För att komma till rätta med det här föreslår Feministiskt initiativ till exempel en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag. åtgärder som förbättrar arbetsmiljön inom kvinnodominerade arbetsområden, att sambanden mellan obetalt och betalt arbete kartläggs ur ett hälsoperspektiv, att det inrättas en handlingsplan med genusperspektiv för att förebygga och minska sjukskrivningarna, att all personal hos Försäkringskassan som bedömer fall med anmäld arbetsskada samt Försäkringskassans förtroendeläkare ska utbildas i kvinnors speciella arbetsmiljöproblematik, inklusive definitionen på arbetsskada samt att ett genusperspektiv anläggs vid bedömningen. Det finns även fler förslag, läs gärna HÄR.

Har du mer generella förslag som skulle göra arbetslivet mer jämställt och hållbart för alla? Vad skulle det vara? Vad är det viktigaste för dig?

Läs på nätet, fundera på de frågor som ställs här, kommentera gärna här i bloggen, diskutera med andra, kom med förslag!

Med anledningen av gårdagens (HÄR) uppmaning om att börja skugga kommuner, så kontaktade jag Östersunds kommun för att kontrollera om det var möjligt att besöka möten. Jag fick beskedet:

”Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Övriga nämnder har ett eller flera öppna sammanträden per år. Öppna sammanträden annonseras alltid i lokalpressen.”

Det här gäller alltså Östersund. Om du vill skugga den kommun där du bor så hittar du information och tider i länkarna nedan, men det är inte alltid alldeles klart vilka möten som är öppna för alla, så mitt råd är att du kontaktar den kommun du vill skugga för att få veta vilka möten du kan gå på!

Bergs kommun HÄR.

Bräcke kommun HÄR.

Härjedalens kommun HÄR.

Krokoms kommuns  HÄR.

Ragunda kommun HÄR.

Strömsunds kommun HÄR.

Åre kommun HÄR.

Östersunds kommun HÄR.

Om du är med på ett möte ser jag gärna att du skriver en rapport som vi i styrelsen får ta del av och, med ditt samtycke, även publicera här!

Studiecirkelledare
Ingrid Mårtensson
Vice ordförande FI Jämtland

blom 8

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s