Debattinlägg

Asylrätt och mänskliga rättigheter

I media nu verkar Allianspartierna tävla om att komma med de mest radikala förslagen för att minska invandringen.

Kristdemokraterna var först ut och ville med hjälp av lägre bidrag, tillfälliga uppehållstillstånd och snabbare avslagsprocess för ”säkra” länder minska kostnaderna.

Därefter var det Folkpartiets tur, där Jan Björklund gick ut med ett paket innehållande alltifrån temporära uppe­hållstillstånd till språkkrav. Det blev oro i partiet efter förslaget, långt ifrån alla ställde sig bakom förslaget, och i dagarna kom ännu ett förslag från fyra folkpartister som går så långt som att sätta ett tak på invandringen.

Moderaterna har också gjort ett utspel, om att ställa större krav på anhöriginvandringen.

Det enda allianspartier som går i en annan riktning är centern, som mer fokuserar på hur migranterna snabbare ska komma in i samhället.

Sverige har skrivit på FNs mänskliga rättigheter där det bland annat står ”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.” Hur tänker sig då FP att begränsa migrationen? Hur sätter vi ett tak på något som inte är vår sak att besluta om?

Det står även ”Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.” Med vilken rätt kan vi då ställa upp olika krav för anhöriginvandringen?

Det förekommer även förslag om att öppna upp för låglönearbeten som ett sätt att ge flyktingar en väg in på arbetsmarknaden, men då bör vi komma ihåg att i de mänskliga rättigheterna, som Sverige förbundit sig till står bland annat ”Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete”.

KDs, FPs och Ms förslag innebär alla ett försvårande för människor som är på flykt. Som fått lämnat sin familj, sitt hem och sin försörjning. Som utstått svåra umbärande och farliga färder för att ta sig till oss. Det minsta vi kan göra är att bemöta dem med respekt och ge dem en möjlighet att på nytt börja bygga upp sitt liv.

Den möjligheten sätts på väntläge med tillfälliga uppehållstillstånd, lägre bidrag, låglönejobb och olika krav för att få återförenas med sin familj. En människas liv är kort, det går inte att avvakta några år med att bygga sitt liv, det innebär att allt för mycket tid går till spillo. Vi bör inte vara med och göra det mot andra, vi ska istället underlätta på alla sätt för att låta de som kommer till oss direkt fortsätta sina liv.

Att ställa utsatta grupper mot varandra, genom att påstå att migrationen kostar för mycket och det måste till besparingar, samtidigt som vi skulle kunna ta ut betydligt mer i skatter på de som redan har det bäst i vårt samhälle är osmakligt. Ett så rikt och välmående land som Sverige har alla möjligheter att vara välkomnande och inkluderande, och i mina ögon har vi dessutom en skyldighet att vara det. Bara för att vi som föddes här hade tur i livets lotteri betyder inte det att vi ska neka den möjligheten till andra.

”Feministiskt initiativ har en vision om en fri värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar. Gränser skapar ett ”vi och dom”, bidrar till att skapa rädsla för andra människor och utgör rasismens fundament. Istället vill Fi bygga en värld efter principen att jorden tillhör oss alla och ska med omsorg och respekt delas rättvist mellan hela jordens befolkning. Så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor– krig, tortyr, miljökatastrofer, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, hot, sexuella övergrepp och rättslöshet – kommer det att finnas människor som väljer att resa över gränser eller fly för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land. Feministiskt initiativ anser att det ska vara varje människas rättighet.” ”Feministiskt initiativ vill flytta fokus. Istället för att diskutera hur invandrare ska integreras vill Feministiskt initiativ belysa och bearbeta den strukturella diskriminering som hindrar människor från att delta i samhället på lika villkor.” (Ur Feministiskt Initiativs partiprogram)

Ingrid Mårtensson
Ordförande Feministiskt Initiativ

IMGP1668rev

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s