Debattinlägg / Information

Debatt och twitterdebatt om att strida med IS…

I går tittade jag på Debatt. Ett program jag försöker undvika, då det oftast handlar mer om att få till drama och motsättningar än att faktiskt ge en klarare bild av det som debatterades. Men i går skulle Zandra Hedlund vara med, andra reserv till Feministiskt initiativs styrelse och jag ville självklart se och höra henne (hon gjorde ett fantastiskt jobb).

Tre ämnen skulle debatteras, först rökningsförbjud utanför vissa byggnader, därefter förslaget att dra tillbaka medborgarskapet från den som har två medborgarskap OCH väljer att resa för att strida för IS, och sist Zandras debatt, om ”Fifty shades of Grey”.

Debatt var precis lika dåligt som det brukar vara, och samtidigt som jag tittade twittrade jag. Mina Tweets handlade främst om debatt nummer två, förslaget att dra tillbaka ett medborgarskap från de som har två OCH som väljer att strida från IS.

Jag har många problem med det förslaget, men det är svårt att få fram på 140 tecken så därför väljer jag att förtydliga mig här.

Först: Förslaget skiljer på medborgare och medborgare. Att ha två medborgarskap är individens val, inte statens. Vi kan inte bestämma att frånta någon ett medborgarskap, 

I FNs allmänna förklaring (HÄR) om de mänskliga rättigheterna står det:

”Artikel 15
Var och en har rätt till en nationalitet.
Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.”

Visserligen finns det ett förtydligande om att det kan ske, att någon fråntas sin nationalitet, om ett grovt brott begåtts. Vad som är viktigt är att det i den allmänna förklaringen dessutom står så här:

”Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.”

Att skapa en lag som särskiljer på de som har ett medborgarskap från de som har två medborgarskap bryter, i mina ögon (jag är dock inte jurist) klart från artikel 7.

Sen: Svenskar har över tid deltagit i många krig och konflikter, som individer, inte som nation. Vem ska bestämma när den här lagen ska tillämpas och när den inte ska det? Vi vet oxå att det som vi efteråt ser som ett frihetskrig inte alltid sågs som det när det hände eller tvärtom, det sågs som ett frihetskrig då, men inte med våra nutida ögon. Från Sverige reste individer inte bara för att strida i Finland under andra världskriget, flera åkte även till Tyskland för att strida med nazisterna. För många av dem var det en väl så viktig frihetskamp, och det fanns många i Sveriges ledning som i tysthet säkert höll med. Läs HÄR!

I världen i dag pågår cirka 40 olika konflikter, både mellan länder och inom länder. Vem beslutar vilka strider som det är OK att resa till och vilka konflikter som riskerar ett indraget medborgarskap? Vilka får den uppgiften och vilka risker ligger i det? Vilka kriterier ska användas?

Sist: Jag tycker inte det är OK att svenska medborgare reser och strider med IS, men vi behöver hantera det på andra sätt än att lagstifta, diskriminera och utesluta. Vi bör granska de lagar vi redan har och se om någon av dem är tillämplig, förebygga att individer värvas, arbeta mer på hemmaplan för att förhindra exkludering och diskriminering.

Det finns många sätt att hantera det här på, sätt som är värdigt en demokrati, men att lagstifta, diskriminera och utesluta känns inte som vägen en värdig demokrati bör gå.

Så här twittrade jag:

Försöker kolla Debatt men det går bara inte…

Det är ett otäckt program! ”Islamismen” är vårt största problem, så vi tar deras medborgarskap. Hur galet är inte det?

De som inte vet nått om islam har lätt att dra konstiga slutsatser. Vem väljer vilka krig som är fel att ansluta sig till?

Skulle vi tagit medborgarskapet från de som stred för Finland, eller mot fascismen i Spanien?

Vad gäller de som reser till Ukraina och strider på olika sidor? De som strider mot IS? Ska de oxå bli av med medborgarskap?

Vi har lagar mot krigsbrott, använd er av dem och låt medborgarskapet vara ifred!

Om islam nu är hotet mot demokrati, så är det väl med demokrati vi ska arbeta? Inte med lagar och att ta medborgarskap?

Jag ser inte islam som hotet, jag ser mer de som till varje pris ska ha mer lagar och strängare straff som ett mycket större hot!

(om du vill följa mig på twitter heter jag @HrafninIngrid)

Jag var inte den enda som reagerade på främst Sara Skyttendals (KDU) argumenterande. Aleksa Lundberg har skrivit en artikel om det, som du kan läsa HÄR!

”Skyttedal försvarade sig med att hon gärna skulle utvisa alla som krigar för IS, men att de med endast ett medborgarskap (vilka hon kallar svenskar), inte skulle ha något annat land att utvisas till.

De med två kan väl stanna i det andra landet där de har medborgarskap”, menade hon. Känns argumentationen igen från ett växande, rasistiskt – tredje största – parti, månne?

Varför avvisa människan bakom fanatismen i stället för att lyfta blicken, se hela bilden och förstå hur allt hänger ihop?”

Mina åsikter får även stöd i vårt politiska program, där det i kapitlet Rättspolitik bland annat går att läsa:

”Ett fungerande och icke-diskriminerande rättsväsende är grunden för ett demokratiskt välfärdssamhälle. Så ser verkligheten inte ut idag. Brott bedöms olika beroende på vem som begår dem och vem den brottsdrabbade är.”

”De som generellt har mer makt i samhället har lättare att bli trodda, medan diskriminerade grupper misstänkliggörs eller tas på mindre allvar.”

”Feministiskt initiativ anser att hårda straffsatser för att avskräcka människor att begå brott representerar ett omänskligt synsätt, som på sikt förstärker samhällsproblem istället för att förändra från grunden. Vi behöver skifta fokus från bestraffning till att vidta åtgärder som leder till att brottet inte händer igen. Istället för att förespråka generell straffskärpning vill vi jobba förebyggande genom utjämning av sociala villkor och förändring av destruktiva normer.”

I kapitlet ”Feministisk antirasism” står det:

”Istället för att diskutera hur invandrare ska integreras vill Feministiskt initiativ belysa och bearbeta den strukturella diskriminering som hindrar människor från att delta i samhället på lika villkor. Den strukturella diskrimineringen utgör basen för att ”sortera”, dvs. tilldela etniskt baserade privilegier åt vissa samhällsgrupper och marginalisera andra, och återfinns inom alla samhällssektorer. Allt oftare baseras den nutida rasismen på påstådda kulturella skillnader istället för, som tidigare, på föreställda biologiska skillnader mellan olika folkgrupper. Den kulturrasism, som blir följden, bygger på föreställningar om att ”kultur” kan användas för att förklara skillnader i egenskaper, förmågor och färdigheter bland människor. Parallellt med kulturrasismen förekommer även en utbredd vardagsrasism. Feministiskt initiativ anser det viktigt att utveckla en medvetenhet om sambanden mellan globala maktförhållanden och den rasism som i allra högsta grad förekommer i Sverige.”

Nu håller jag tummarna för att vår nuvarande Regering ska se detsamma som jag ser, att mänskliga rättigheter och demokrati är viktigare än att instifta lagar för att lösa ett temporärt problem, som bör gå att lösas på andra, mycket bättre sätt!

Ingrid Mårtensson
Ordförande FI Jämtlands län
Vicekassör Feministiskt initiativ

Och om du vill diskutera det här och feministisk politik med mig så är du välkommen till ABF, Midgårdsgatan 8, Östersund nu på söndag klockan 12-15. Mer information hittar du HÄR!

Ingrid mot rosa

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s