Protokoll

Årsmöte 20150324

Protokoll Årsmöte Feministiskt initiativ Jämtland

Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 18-21, ABF

 1. Mötet öppnas

Sammankallande Ingrid Mårtensson öppnar mötet.

 1. Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Ingrid Mårtensson.

 1. Val av mötessekreterare

Till sekreterare valdes Marie Wiktorsson.

 1. Val av justerare

Till justerare valdes Fredrik Öhrnell och Isabell Skog.

 1. Röstlängd

Mötet beslutade att alla deltagare på mötet ingår i röstlängden.

 1. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Nina Henriksson.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Årsmötets behöriga utlysande.

Årsmötet har utlysts behörigt.

 1. Verksamhetsberättelse

Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen (se bilaga).

 1. Styrelsens årsredovisning, samt revisorernas berättelse

Det finns ännu ingen kassa och ingen ekonomi i föreningen.

Revisorerna hade inga synpunkter.

 1. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet i styrelsens förvaltning

Mötet beviljas ansvarsfrihet.

 1. Val av styrelse för kommande mandatperiod.

Till ordförande valdes Marie Wiktorsson.

Till kassör valdes Ingrid Mårtensson.

Till ledamöter valdes Fredrik Öhrnell, Nova Hamrén och Helena Åsasdotter Jönsson.

Till suppleanter valdes Isabell Skog och Ellinor Ottosson.

 1. Val av två revisorer

Till ekonomisk revisor valdes Angelika Sjöstedt Landén.

Verksamhetsrevisor är vakant.

 1. Val av valberedning

Valberedningen är vakant.

 1. Övriga val (sammankallande i utskotten etc.)

Inte aktuellt för lokalavdelningen.

 1. Motioner och förslag till stadgeändringar

Mötet godkände motionen om att för att vara röstberättigad vid årsmöte (och extra årsmöte) måste medlem ha betalt medlemsavgiften senast två veckor innan årsmötet (extra årsmötet).

 1. Övriga frågor
 • Unga feminister som är ungdomsförbund har ingen aktivitet för närvarande. Vi stöttar dem om de startar upp igen.
 1. Beslut om verksamhetsplan för kommande mandatperiod

Mötet godkänner verksamhetsplanen med ändringen att strävan är att åtminstone några av de föreslagna aktiviteterna genomförs.

 1. Mötet avslutas

Ingrid Mårtensson avslutar mötet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s