Studiecirkel

Hälsa och sjukvård, del 1

Eftersom vi sköt upp veckans IRL studiecirkel (du kommer väl på den nästa vecka, läs mer HÄR) så kör jag en del av den digitala! Dags att vi ger oss på kapitel E, Hälsa och sjukvård! Du kan läsa hela i det HÄR dokumentet. De tidigare avsnitten i den virtuella studiecirkeln hittar du i menyn ovan, ”Studiecirkel”.

Grunden i vår politik inom området är:

”I ett välfärdssamhälle ska alla ha tillgång till skattefinansierad sjuk- och tandvård.”

För att det här verkligen ska gälla för alla på ett jämställt sätt finns vissa delar att fokusera på:

”Mannen som norm ska ersättas med metoder som bygger på kunskap om att individer är olika och hur kön, klass, etnicitet, sexualitet och funktionalitet kan påverka hälsa och symptom. Metoder och behandling måste dessutom förmå att identifiera strukturella förhållanden som kan kopplas till hälsa.”

Det leder till exempel på dessa åtgärder: Fi ska verka för att inget kön ska vara norm i medicinsk forskning, utbildning och teknikutveckling och Fi ska verka för att omsorgsbehov ska bedömas på ett likvärdigt sätt oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Fi ska verka för att vården ska sluta att reproducera köns- och rasistiska stereotyper och Fi ska verka för att alla som vistas i Sverige, även asylsökande och papperslösa och gömda flyktingar, ska ha full tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra bosatta i Sverige. 

En av åtgärderna kanske vi i Jämtland kan se som problematisk: Fi ska verka för att landstingen avvecklas som huvudman för vården och att kommunen, enskilt eller i samarbete, blir huvudman för all primärvård. 

Hur ska våra kommuner, som alla utom en inte innehåller något sjukhus, kunna ge rättvis vård till alla? Långa avstånd, små resurser och inga sjukhus i kommunerna försvårar det här. Det här har diskuterats inom Fi och den här punkten kommer förhoppningsvis att revideras i det kommande politiska programmet.

Vad ser du som positivt/negativt i politik och åtgärder? Vad ser du som intressantast ur ett jämtländskt perspektiv?

Kapitlet har ett antal underkapitel, där Fi ser det som särskilt viktigt att utveckla och förändra det nuvarande hälso- och sjukvården.

Inom äldrevården ser vi det som viktigt att alla äldre människor ska kunna uppleva sig som respekterade och betydelsefulla samhällsmedborgare. Därför behöver boenden, hemtjänst och vård av dementa ses över och anpassas så att det sker utifrån de behov individen har, för att utifrån sina förutsättningar fortfarande få vara en del av samhället.

Inom könsidentitet strävar vi efter en värld där människor fritt kan definiera och uttrycka sitt kön och där alla har rätten att bestämma över sin egen kropp. Det måste till en bred samhällelig uppslutning med utbildningar för att vända stigmat som riktar sig mot transpersoner. Idag upprätthålls förtryckande könsnormer av staten och de som bryter mot könsnormerna utsätts ofta för våld och stigmatisering och drabbas i större utsträckning av fattigdom. Vi vill istället se en aktiv politik mot diskriminering där rättsväsendet, skolan och sjukvården utbildas i transfrågor och arbetar aktivt för att minska diskrimineringen. Därför föreslår vi ett antal åtgärder som till exempel rätten att kostnadsfritt ändra sin egen juridiska könstillhörighet, att sjukhus, omklädningsrum, fängelser, toaletter och andra lokaler måste byggas med alla människor i åtanke, att transpersoners rätt att bestämma över sin egen kropp ska stå i centrum vid vårdbehov, att alla medicinskt och kirurgiskt omotiverade ingrepp på barn som inte har en fastställd könstillhörighet ska upphöra och att ett tredje juridiskt kön införs. 

Vad gäller vårdyrken vill vi att de ska uppvärderas och att lönerna ska höjas, dessutom vill vi att det ska vara mer personal inom vård och omsorg.

Psykisk hälsa är också ett av de områden vi fokuserar på, där vi ser att kvinnor och utrikesfödda är särskilt drabbade. Åtgärderna är bland annat att verka för en övergripande utredning som gör en feministisk analys av orsakerna till och konsekvenserna av kvinnors ökade psykiska ohälsa och sjukskrivningar. Utredningen ska utgå från ett intersektionellt perspektiv med fokus på genus- och etnicitetsaspekter och erfarenheter av trauman. Fi ska dessutom verka för utökade resurser till arbetet mot mäns våld mot kvinnor både inom psykiatrisk vård och i hälso- och sjukvården i stort och för att det psykosociala stödet till hbtq-personer säkras och att det görs till en självklar del i vården för transsexuella. 

Hur ser du på de här områdena som vi hittills tagit upp? Är de ett bra urval att fokusera på? Saknar du något område? Hur ser du på åtgärderna?

Vilka av dem ser du borde finnas mer av i Jämtland? I våra olika kommuner?

Fundera på frågorna, diskutera med någon i din närhet, eller kommentera här i bloggen!

Det får räcka för i dag, vi tittar på de kvarvarande kapitlen i nästa del av den digitala studiecirkeln!

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

IMGP6986rev

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s