Debattinlägg / Information / Pepp

Samisk ungdomskonferens och F!ka med Fi

Förra helgen skulle jag varit med på den samiska ungdomskonferensen, Sáminuorra, i Trillevallen, men blev tyvärr sjuk och kunde inte åka. Eftersom jag lagt ner tid på att, med hjälp från andra, skapa ett tal, baserat på olika artiklar och delar ur det politiska programmet, så tänkte jag publicera delar av det här!

FN:s generalförsamling antog år 2007 en deklaration om urfolkens rättigheter. Grunden i deklarationen är rätten till självbestämmande. Deklarationen är tänkt att skydda rätten för urfolk att själva få bestämma över politisk status och att fritt få driva sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Det är av stor vikt mot bakgrund av att just dessa möjligheter historiskt sätt fråntagits urfolk världen över.

Nu, när fascismen och rasismen breder ut sig och det finns starka krafter runt om i Sverige som hävdar att detta land endast tillhör ett folk är det särskilt viktigt att stärka urfolks rättigheter, som ett av flera sätt att bryta rasismens utbredning i samhället.

Sverige har en lång historia av rasistiskt förtryck av samer. Marginaliseringen och exploateringen är inte bara en del av historien, den är fortfarande pågående och bidrar till att normalisera rasismen vi ser i dag. Koloniseringen av samiskt territorium är inte en historisk företeelse. Dagens mineralpolitik är en fortsatt kolonisation av det samiska folket och Sapmí. Feministiskt initiativ menar att Sverige måste erkänna samers rättigheter och stoppa gruvindustrin som idag sker på bekostnad av rennäringen och miljön samt hotar den samiska kulturen.

Det första steget för Sverige är, enligt Feministiskt initiativ, att skriva under och börja leva och lagstifta efter FN;s deklaration om urfolk. Det röstades i början av året återigen ner i Riksdagen. Vi kräver också att lokaldemokratin stärks så att befolkningars perspektiv kring gruvetableringar respekteras. Vi kräver att minerallagen ses över, att miljöbalken stärks samt att det arbetas fram en hållbar mineralstrategi med ett intersektionellt maktperspektiv. Vi kräver att det ska införas en samisk språklag och att resurser tillförs för att Sametinget och andra aktörer aktivt ska kunna arbeta för att öka användningen av samiska.

Men det är inte det enda vi vill med vår politik. Vi vågar utmana och tänka nytt. Vår vision om ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras gäller även på individnivå.

Människor porträtteras, behandlas och förväntas vara och göra olika saker på grund av sitt kön. Inte minst gäller detta sexualitet. Personer som bryter mot köns- och sexualitetsnormer kan bli osynliggjorda och bestraffade på olika sätt. Detta möjliggörs inte minst på grund av både vårt rättssystem och välfärdssystem, som är uppbyggt kring dessa normer. De här normerna måste därför synliggöras och ifrågasättas. Genom att vi slutar se heterosexualitet, och att det skulle finnas enbart två kön, som norm, kan vi motverka diskrimineringen av homo-, bisexuella och transpersoner. Feministiskt initiativs vision kring sexualitet och sexuella rättigheter handlar om alla människors självklara rätt att uttrycka sin könsidentitet och sexualitet på de sätt de önskar och att få leva i enlighet med dessa önskemål. Alla människor ska ha friheten att bestämma över sina kroppar och uttrycka sin sexualitet utan risk för diskriminering och utnyttjande.

Skola och media är viktiga områden för skapandet av normer och ideal för kön, sexualitet och identitet genom att de normer som presenteras av utbildare och medieproducenter tidigt påverkar vårt förhållande till våra kroppar och sexualiteter. Det är därför viktigt att synliggöra och förändra vilka normer som förmedlas från barndomen, men även under resten av livet. Sexualiteten är en viktig del av livet hos de flesta människor och genom hela livet, från barndomen till ålderdomen. Därför är det av största vikt, tycker vi i Feministiskt initiativ, att det finns ett aktivt arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa för alla grupper av människor ur ett mångfaldsperspektiv, som bejakar alla delar av sexualiteten och alla människors särskilda behov.

Skolläkare, skolkuratorer och elevorganisationer vittnar om att elevhälsan är alarmerande dålig. Lärare larmar om att tung arbetsbörda försvårar möjligheten att möta elevers behov. För mig är det en självklarhet att elevers psykiska tillstånd och arbetsmiljö hänger ihop med skolresultat. Därför, för alla elevers och lärares skull, anser vi i Feministiskt initiativ att skolor måste få resurser till mindre klasser, mindre läraradministration, mer av normkritik, modersmål, läxhjälp, specialpedagoger, anpassad studievägledning, elevhälsovård och skolbibliotek. Även mer av estetiska och idrottsliga ämnen för ett helhetsperspektiv på lärande och kunskap.

Många av oss som är uppväxta i glesbygd ser hur allting allt mer utgår från städerna och att mindre samhällen riskerar att förfalla. Även det här är en norm som måste motarbetas. Vi lever i ett land som till största delen består av så kallas glesbygd. Vi behöver påverka den normen, då det troligtvis inte är storstäderna som kommer att driva en hållbar utveckling, utan landsbygd och glesbygd.

En hållbar utveckling kräver omställning. Egentligen säger det sig självt. Ska vi börja bygga hållbara hus i trä, ska vi äta ekologisk och miljöcertifierad mat, ska vi välja närproducerat och minska transporterna, så inte är det i storstäderna det nya växer. Det är på landet. Vi som bor i landsbygd måste förstå att vi faktiskt bor i framtiden!

Samhället har sett på när den ekonomiska och politiska makten har samlats i storstäderna. Det är en utveckling som varken är önskvärd, rättvis eller långsiktigt hållbar.

Feministiskt initiativ utmanar därför den gängse bilden av en långsamt döende lands- och glesbygd och menar i stället på fullt allvar att lands-, glesbygd och mindre tätorter är grunden för vår framtid – ekonomiskt, miljömässigt, socialt, demokratiskt och politiskt. För att vi ska få ett rättvist och hållbart samhälle krävs det helt enkelt att vi tänker om och tänker nytt.

Därför utmanar vi storstadsnormen och konstaterar att framtiden finns på landet!

Ni som sitter här ska ha samma rättigheter som alla andra att själva välja vilka ni vill vara och hur ni vill leva era liv. Ni ska ha en obestridlig och självklar rätt till att leva med era traditioner och samtidigt ha tillgång till allting annat ni önskar vara delaktiga i i samhället, på samma villkor som alla andra. Alla ska ha rätt att utveckla sin kultur och alla ska samtidigt ha samma rätt att delta i andra former av kulturer och kulturuttryck. Att vara same och att kunna utveckla sin samiska kultur ska vara en rättighet och oifrågsatt möjlighet, men valen ska inte begränsas till enbart det som är kopplat samiska arvet. Alla, oavsett bakgrund, ska ha samma möjlighet att delta i alla delar av samhället på samma villkor.

Det handlar om rätten att få vara stolt över sin bakgrund. Vara stolt utan att behöva försvara eller förklara sig.

Rätten att få vara jag och vi, inte den där och dem.

Rätten att få utveckla alla delar av sig själv, oavsett kön, sexualitet eller funktionalitet.

Rätten att få växa som människa. Växa utan att ifrågasättas.

Det handlar om mänskliga rättigheter.

Det handlar om rätten att få vara fri. Fri från fördomar. Fri från förtryck och exploatering. Fri från sexism, rasism och exotifiering.

Det handlar om rätten att få vara sig själv. Förbehållslöst.

Jag är så besviken att jag inte kunde delta, men tack och lov kunde Henrik Byström, ordförande Fi Härnösand, åka istället och använda sig av mitt tal!

Känner du för att snacka feminism, fika, träffa mig och en annan ur styrelsen, Nova Hamrén, så tänkte vi fika på Törners vid Stortorget, på lördag klockan 1400-1600, kolla mer HÄR!

Ingrid Mårtensson
Styrelsemedlem Feministiskt initiativ och Fi Jämtland

IMGP3159

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s