Aktuellt / Debattinlägg

Är feminism något för lands- och glesbygd?

Den 19 juni skrev Östersundsposten på sin ledarsida att Feministiskt initiativ friar falskt till landsbygdens folk, läs den HÄR om du vill.

Det kunde jag inte låta stå oemotsagt, och idag debuterade jag som ledarskribent HÄR.

Eftersom texten bara fick vara 2500 tecken lång fick jag kapa den, men här kan du läsa hela den ursprungliga artikeln.

”I ÖPs ledare 19 juni menar Karin Jonsson att Feministisk initiativ skulle fria till landsbygdens folk på ett falskt sätt. Jag är glad att få den här möjligheten att tala om varför jag med glädje tackar ja till Feministiskt initiativ frieri.

Jag är uppvuxen och har mitt föräldrahem kvar i Sikås, och jag har bott, utbildat mig och arbetat i Jämtland i större delen av mitt liv. Jag har aldrig känt att något politiskt parti tagit sig an min del av Sverige och de problem jag själv sett och upplevt eller hört från andra i min närhet på ett seriöst och visionärt sätt. Förrän Feministiskt Initiativ bildades.

Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionalitet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Dessa rättigheter ska aldrig vara villkorade av var i landet en bor.

En feministisk analys av lands- och glesbygd accepterar inte den maktordning som gör staden till norm utan tittar närmre på vilka konsekvenser detta får. Den ekonomiska och politiska makten har alltmer kommit att samlas i storstäderna vilket är en utveckling som varken är önskvärd, rättvis eller långsiktigt hållbar. Fi vill istället att makt och inflytande över närområdet ska behållas lokalt. På så vis utmanar vi dels bilden av att karriären och nyföretagandet finns i storstaden men också bilden av att alla människor vill bo och leva där. Vi menar att lika stora möjligheter finns på lands- och glesbygden men att våra fördelningssystem idag missgynnar dem. Enligt mig utmanar Fi detta skeva maktförhållande och för en politik som syftar till att motverka denna utveckling.

Ledarartikeln efterfrågar vilka konkreta problem som ska lösas med konkreta åtgärder enligt Feministiskt initiativ, så jag tar tillfället i akt att presentera några av de förslag Feministiskt initiativ driver:

Grundläggande för en levande lands- och glesbygd är att kunna försörja sig och bo där. Fi vill därför verka för en ökad utflyttning av offentlig verksamhet samt att välfärden byggs ut lokalt vilket skapar arbetsplatser.

Fi vill även förenkla administrationen för småföretag och skapa bättre förutsättningar för distansarbete och distansutbildning, bland annat genom att driva frågan att trådbundet bredband om minst 30 Mbit/s ska finnas i varje hus. Dessa investeringar ska finansieras av det offentliga så att inte tillgången till information är villkorat var du väljer att bo eller vilken ekonomi du har.

Fi anser att lands- och glesbygdskommunerna måste få betalt för de naturresurser de producerar samt involveras i skötseln av resurserna. Det vill vi ska ske genom att till exempel göra en översyn av beskattning av naturtillgångar och resurser och se till att det blir en återföring av vinster tillbaka området där naturtillgången utvinns.

Vidare menar Fi att tillgång till välfärd och service ska finnas nära där människor lever sina liv. Skolor, vårdcentraler, äldreboenden, sjukhus, apotek och myndigheter ska därför vara spridda över landet. Konkreta åtgärder som Fi vill göra är till exempel att särskilda satsningar ska göras på distriktssköterskemottagningar, familjecentraler och öppna förskolor så att dessa finns tillgängliga på lands- och glesbygden. När det gäller skolor arbetar Fi för att byskolor bevaras och utvecklas utifrån lokala behov. Fi vill även förändra normerna om att det alltid är lands- och glesbygdens barn som ska behöva flytta på sig.

Det är dags att tänka om och utmana storstadsnormen. Den ekologiska maten, det hållbara byggmaterialet och det fossilfria bränslet växer inte bland höghus och motorvägar. Framtiden finns faktiskt på lands- och glesbygden!”

Min artikel har nu delats drygt 160 gånger, det är STORT för mig!

Nu åker jag till Almedalen, så bloggen blir tyst ett tag, men sen kommer jag tillbaka med nya tankar och idéer!

Ingrid Mårtensson
Ledamot styrelsen Fi Jämtland
Ledamot styrelsen Feministiskt initiativ
Ledarskribent!!!!

IMGP3289rev

2 tankar om “Är feminism något för lands- och glesbygd?

    • Hej Fredrika/Fredrik. Vet du hur en räknar ut hur ett företags/organisations ledning bör se ut för att vara jämställd? Ett ofta använt sätt är att titta på fördelningen av kön bland de anställda/medlemmarna. Det vill säga, om ett företag har 60% kvinnor anställda och 40% män så ska det se ut så även i ledningen av företaget. Det indikerar att det är samma chanser för en kvinna som en man att kunna få en ledande ställning i företaget/organisationen. Utifrån det är Fi styrelse mycket representativ för medlemmarna. Utöver det så tillsätts en styrelse i en politisk organisation inte på samma sätt som i ett företag. I ett företag anställs ledningen av de som redan sitter där, men i en politisk organisation är det samtliga medlemmar som får vara med och rösta fram en styrelse, för att på så sätt få den bästa representationen. När Fi sedan kommer in i olika parlamentariska sammanhang behöver vi dessutom vara övervägande del kvinnor eller icke män för att uppväga den snedfördelning som finns där nu. Så, nej, jag håller inte med i att vi skulle vara ojämställda. Hälsningar Ingrid

      Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s