Debattinlägg

Om samers situation och urfolkens rättigheter

I dag publicerade Länstidningen en artikel som jag författat, den finns HÄR.

En debattartikel har begränsat antal tecken till sitt förfogande, så jag tänkte vara lite mer utförlig här i bloggen. Jag börjar med de artiklar som fick mig att vilja skriva den här.

Först var det den HÄR som skrivits av Isak Utsi, Olov-Anders Sikku och Magnus Antaris Sandström

”Redan för 22 år sedan så protesterade Sáminuorra – svenska samernas riksungdomsförbund – hårt mot fri småviltsjakt i fjällvärlden.

Ett av många tillfällen då samiska rättigheter ignorerats och frågan blev ivrigt debatterad – men samiska röster hörsammades inte och riksdagen röstade för förslaget.

Nu ska frågan hanteras igen, men det sker tyvärr inte på statens initiativ. Sáminuorra konstaterar att långdragna rättsprocesser riskerar att bli vardag i Sveriges försök att glömma sitt koloniala förflutna.”

En av de saker de skriver om i sin artikel är rättegången mellan Girjas sameby och svenska staten om förvaltningen av småviltsjakt ovan odlingsgränsen, samma rättegång som Svenska Dagbladet skriver om HÄR. Under rättegången uttalar sig statens advokater på olika sätt nedsättande gentemot Girjas sameby.

”Målets kontroverser började den 2 juni när statens advokat Hans Forssell gick ut med med ett uppmärksammat uttalande i rättssalen. Han sade:

”Eftersom tvisten gäller ett förhållande mellan en markägare – staten – och samebyn saknar såväl grundlagen som Europakonventionen för mänskliga rättigheter betydelse.”

Han sade vidare:

”Statens inställning är också att samebyns påstående om att samerna är ett ursprungsfolk saknar betydelse i målet. Sverige har inga internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna, vare sig dessa anses vara ett urfolk eller inte.””

I samma veva publicerar Dagens Nyheter en debatt artikel undertecknad av 59 forskare, HÄR. De menar att staten i rättegången använder sig av ett språk som påminner om rasbiologins tider, samtidigt som de nedvärderar senare forskning.

”Staten uppvisar en problematisk inställning till nutida forskning om samiska förhållanden, ifrågasätter samernas urfolksstatus och använder ett språk med inslag av forna tiders kulturhierarkiska och rasbiologiskt grundade samepolitik. Vår kritiska inställning till statens agerande i Girjasmålet rör inte rättsfallet som sådant. Vi som undertecknar denna artikel menar att statens ställningstaganden och retorik utgör ett hot mot Sverige som rättsstat och kunskapsnation.”

Utifrån de här artiklarna, och att ingen av dem ledde till någon större debatt, skrev jag min artikel, som handlar om just den här tystnaden. Var är alla politiska partier och debattörer när statens representanter uttalar sig så uppenbart förtryckande i rättssalen? Varför leder inte de hör artiklarna till samma sorts debatt som när Adam Tensta reser sig upp ur TV 4:as morgon soffa och går, eller när Storsjöbadet ska börja sälja burkinis? Kan det vara så att vi gärna vill se oss som antirasister gentemot resten av världen, men samtidigt förtränger vad Sverige gjort och gör mot sitt eget folk? Så här blev min text till sist, efter många omskrivningar och nerkortanden:

”Isak Utsi, Olov-Anders Sikku och Magnus Antaris Sandström skriver en debattartikel om statens oförmåga att hantera samernas rättigheter som urfolk och hur denna oförmåga leder till att ohälsa och förlorad framtidstro får fäste främst bland unga samer. Statens advokat, Hans Forsell uttalar, i målet mellan staten och Girjas sameby, att ”Sverige inte har några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna, vare sig dessa anses vara ett urfolk eller inte”. 59 forskare skriver en artikel där de kritiserar hur statens advokater i rättegången förkastar forskningsresultat och använder ett språkbruk som härstammar från rasbiologins tider. Hur reagerar Sveriges politiska debattörer? I huvudsak med tystnad. Samerna och den kolonisering som svenska staten gjort och fortsätter göra av Sapmí och samer, deras mark, språk och kultur osynliggörs på så sätt i media. För några dagar sedan sommarpratade Maxida Märak, förhoppningsvis når hon ut med budskapet!

Sverige har en lång historia av förtryck av samer. Marginaliseringen och exploateringen är inte bara en del av historien, den är fortfarande pågående och bidrar till att normalisera rasismen vi ser i hela landet i dag. Koloniseringen av samiskt territorium är inte en historisk företeelse. Dagens mineralpolitik och förvaltningen av småviltsjakt ovan odlingsgränsen är exempel på en fortsatt kolonisation och förtryck av det samiska folket och Sapmí.

Feministiskt initiativ menar att Sverige måste erkänna samers rättigheter att bestämma över sina marker och se över gruvindustrin och kommande exploateringar, som idag sker på bekostnad av rennäringen och miljön samt hotar den samiska kulturen. Det första steget för Sverige är, enligt Feministiskt initiativ, att skriva under och börja leva och lagstifta efter FN;s deklaration om urfolk. Enligt FN:s deklaration om urfolkens rättigheter har urfolk rätt till sina traditionella marker och att deras resurser skall skyddas och bevaras. Urfolks rättigheter har ett förstärkt skydd jämfört med övriga minoritetsrättigheter. Att Sverige, trots påtryckningar från FN, inte skriver under FNs deklaration om urfolks rättigheter visar även det tydligt statens oförmåga att ta samers rätt på allvar.

Vi kräver också att lokaldemokratin stärks så att befolkningars perspektiv kring till exempel gruvetableringar och småviltsjakten ovan odlingsgränsen respekteras. Vi kräver att det ska införas en samisk språklag och att resurser tillförs för att Sametinget och andra aktörer aktivt ska kunna arbeta för att öka användningen av samiska.

Sverige som land har i dag en självbild av att vara ett öppet jämställt land som respekterar de mänskliga rättigheterna. Det är en självbild som står i vägen för förändring. Vi måste utmana den självbilden. Att erkänna problemen är första steget för att kunna åtgärda dem. Att vara same och att kunna utveckla sin samiska kultur ska vara en rättighet och möjlighet, men det ska inte begränsas till enbart det som är kopplat till det samiska arvet. Alla, oavsett bakgrund, ska ha samma möjlighet att delta i alla delar av samhället på samma villkor. Det handlar om rätten att få vara stolt över sin bakgrund. Vara stolt utan att behöva försvara eller förklara sig. Det handlar om rätten att få vara sig själv. Förbehållslöst.”

Sommarprogrammet med Maxida Märak kan du lyssna på HÄR, och inte ens det har gett upphov till någon märkbar debatt, trots att hon uppmanar till revolution.

Vad är det med Sverige och samer? Det här är en fråga som varken kan eller får tigas ihjäl, det är dags att börja diskutera den, och kräva att Riksdagen antar FNs resolution om urfolks rättigheter. En av rättigheterna och själva grundtanken i deklarationen är rätten till självbestämmande. Sex artiklar behandlar urfolkens rätt att äga, bruka och kontrollera land, territorier och naturresurser. Och det är förstås den som är mest kontroversiell när det gäller samerna i Norden. Om Sverige ska följa deklarationen innebär det att svenska staten inte längre kan hävda att samernas marker tillhör staten.

Jag tror inte min artikel kommer att göra varken till eller ifrån i frågan, men jag hoppas att vi inom Feministiskt initiativ kan fortsätta att lyfta det här om och om igen…

Ingrid Mårtensson
Styrelseledamot Fi Jämtland

IMGP4916

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s