Studiecirkel

Samhällsbyggnad och bostadspolitik

Dags för träff 13 i den virtuella studiecirkeln. Under den här träffen tittar vi på kapitel H i partiprogrammet, som du hittar HÄR. Kom ihåg att gärna läsa själv eftersom jag gör mitt egna urval här, om du hittar annat som du tycker är intressant i kapitlet får du gärna ta upp det till diskussion! Om du vill börja från början i studiecirkeln kan du titta under fliken ”Studiecirkel” under headern här ovan, så hittar du alla träffarna där, plus ett antal boktips.

Nåväl, här kommer utdrag ut en feministisk politik för samhällsbyggnad och bostadspolitik:

”Nya boendereformer krävs för att bryta mansdominans och det mansberoende som den nuvarande bostadspolitiken skapar. För att alla människors vardagsliv – också kvinnors och barns – ska fungera krävs barn- och äldreomsorg, skolor och mataffärer i närmiljön och en tillfredsställande kollektivtrafik. Feministiskt initiativ verkar för en samhällsplanering utifrån kvinnors möjligheter och villkor. Det kräver en samordnad planering av bostäder, service och arbetsplatser med ett prioriterat kollektivt transportsystem som avsevärt förkortar restider.”

Det här är en utmaning överallt, men i ännu större grad i vårt län och andra glesbygdsområden. Att alla ska kunna ha skola och mataffärer i närmiljön är en önskan, men det kan vara svårt att uppnå när det är långt mellan hus och byar och få invånare.

Hur ska vi tänka i vårt län och våra kommuner? Vilka nya vägar kan vi hitta för att underlätta för människors vardag, med tillgång till samhällsservice på smidigt sätt oavsett var du bor?

”I den allmänna debatten förklaras ofta bostadssegregeringen i termer av klasskillnader eller enskilda personers val ”att bo nära sina landsmän”. Det finns en föreställning om att det är de etniska minoriteterna som gör detta val, när studier istället visar att svenskar flyttar från områden som blivit heterogena. Segregeringen kan inte kopplas bort ifrån de rasistiska strukturerna som finns i samhället, utan måste ses som resultatet av en strukturell diskriminering av invandrare och personer med invandrarbakgrund.”

”Den etniska boendesegregationen kan ses i relation till en diskriminerande arbetsmarknad. De flesta fastighetsägare kräver att bostadssökande har fast anställning och regelbunden lön. Eftersom många invandrade personer, i synnerhet kvinnor, har låga löner, osäkra anställningar eller är arbetslösa utesluts de även från bostadsmarknaden. En diskriminerande arbetsmarknad utvecklar med andra ord bostadsområden organiserade efter etniska principer. Åtgärder mot arbetslöshet bland boende i marginaliserade och stigmatiserade områden måste därför prioriteras.”

Det här resonemanget ser vi ofta i artiklar som rör storstäder, där förorterna pekas ut som de segregerade områdena, när det faktiskt är så att många villaområden och innerstadskvarter är lika segregerade, fast då med övervägande del vita, etniskt svenska bostadsinnehavare.

Hur ser det ut i vårt län och i våra kommuner? Är vi segregerade och i så fall hur? Hur ska vi kunna motverka segregationen och hur ska vi kunna förändra den diskriminerade arbetsmarknaden?

Feministiskt initiativ ska bland annat verka för att alla kommuner ska utreda den fysiska verkligheten och i detaljplaneringen arbeta utifrån ett perspektiv där medborgarna, särskilt med kvinnor i åtanke, kan känna sig trygga vid alla tider på dygnet. Alla kommuner ska upprätta en handlingsplan för hur detta ska kunna uppnås. Fi ska även verka för att tillgänglighet integreras helt och fullt från början i all planering. Dessutom ska Fi verka för att alla ska ha möjlighet till utbildning och tillgång till offentlig service samt informationsteknologi oavsett var i landet man väljer att bosätta sig.

Fi ska också verka för att en flexibel behovsgenererad lägenhetssammansättning utvecklas där lägenheter och rum kan länkas samman på olika sätt. Det kan till exempel handla om att lägenheter byggs så gemensam vårdnad av barn vid skilsmässa underlättas eller att alternativa familjebildningar, innehållande en eller flera familjer, får lämpliga lägenheter. Fi ska verka för att blandade och flexibla lösningar vad gäller samhällsplanering utvecklas så att arbetslokaler, service, skolor med mera kan rymmas inom samma närområde, kanske rent av i samma fastighet.  Utöver det ska Fi verka för sanktionering av hyresvärdar och andra aktörer på bostadsmarknaden för att eliminera möjligheterna att utöva diskriminering utifrån ras/etnicitet. 

Det här är en del av de åtgärder Fi vill införa. Läs vilka mer som finns i det politiska programmet (HÄR). 

Vilka av åtgärderna tror du fungerar i vårt län, och vilka tror du blir svårare att genomföra? Hur ska vi tänka för att det ska fungera hos oss?

Diskutera med någon i din närhet, med kommentarer här på bloggen eller i vår grupp på facebook, HÄR! Snart kan du återigen gå vår IRL studiecirkel, redan nu har du i gruppen ovan, eller via mail (jamtland@feministisktinitiativ.se) möjlighet att vara med och påverka innehållet.

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

IMGP9710

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s