Protokoll

Styrelsemöte 20150914

Protokoll styrelsemöte, FI Jämtland

Paus, 20150914, 18-19.30.

Kallade: Fredrik Öhrnell, Helena Åsasdotter Jönsson, Isabell Skog, Nova Hamrén, Ingrid Mårtensson, Marie Wiktorsson, Ellinor Ottosson.
På mötet: Fredrik Öhrnell, Helena Åsasdotter Jönsson, Isabell Skog, Ingrid Mårtensson, Marie Wiktorsson

 1. Mötet öppnas
 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
  Ordförande: Marie Wiktorsson
  Sekreterare: Ingrid Mårtensson
  Justerare: Isabell Skog

  Inga tillkommande punkter till dagordningen, dagordningen godkänns.

 1. Informationspunkter (20 min)
  1. Genomförda aktiviteter
   – Åre Pride, 17-18 april, med tre träffar innan (1/4, 11/4 och 13/4) för att göra armband och banderoll
   – 1 maj tåg, med Vänsterpartiet och Syndikalisterna
   – två träffar i studiecirkeln, 4 maj och 18 maj. Genusforskning (Angelica) den 4 maj och Säkerhetspolitik, Utrikespolitik och föreläsning om mödravård i Ghana (Sophie) den 18 maj.
   – fyra stycken Fika med Fi, 16 maj (Törners), 22 juni (Café Jaktstugan), 23 juli (Törners) och 10 Augusti (Badhusparken)
   – Ånge Pride, 18 juli, tillsammans med Fi Sundsvall, genomförde workshop Glesbygdsqueer.
   – Älghälga i Svenstavik med Vänsterpartiet

   – Ljusmanifestation, Östersund, 13 september
   – Debattartiklar, ledare och radiointervju, läggs som flik i bloggen, www.fijamtland.wordpress.se.

  2. Information F! Riks
   En översyn av organisationen av Feministiskt initiativ pågår, där Ingrid är delaktig. Det ska satsas på utbildning i föreningskunskap och kommundemokrati. De politiska företrädarna kommer att föreläsa runt landet om struktur, feminism och antirasism. Ska vi ställa upp i nästa val bör vi senast under 2016 börjat organisera oss utifrån det, det vill säga skapa en grupp som kan skugga kommunen. I dag troligtvis bara i Östersund som vi är tillräckligt många.
 1. Diskussionspunkter (40 min)
  1. Kommande aktiviteter
   – Fika med Fi har fungerat bra så vi försöker fortsätta med det. Förslaget är en fika per månad, torsdagar 1900 passar bäst. Ingrid bokar in datum och bjuder in via mail och sociala medier.
   – Helena har en plan för hur Berg ska utvecklas och på sikt bilda kommunförening.
   – Under hösten bör vi genomföra någon form av medlemsvärvning.
   – Kommunpolitiken behöver skuggas, så vi vet vilka frågor vi kan driva.
   – Förslag på datum för olika former av aktiviteter: 24 oktober, FN-dagen, och 25 november, Internationella dagen mot våld mot kvinnor.
   – Beslutar hålla medlemsmöte 15/10, 19-20, för att bilda arbetsgrupper och planera aktiviteter. Där ska även den föreslagna festen (på ett Fi Fika) diskuteras. Ingrid bokar lokal och bjuder in.
   – Styrelsemöte genomförs 12/10, klockan 1800, på Pause, för att planera medlemsmötet.
  2. Kommunikation
   Ingrid föreslår en arbetsgrupp som kan bolla idéer och ta fram en kommunikationsplan. I dag skickar Ingrid ungefär ett medlemsmail per månad, och uppdaterar blogg, facebook och twitter kontinuerligt, instagram mer sporadiskt. Allt är ganska ostrukturerat. Om fler var inblandade kunde ett schema och fördelade uppgifter underlätta. Detsamma gäller artiklar i lokaltidningarna. Ingrid skriver gärna men skulle gärna se att fler skrev själva, och om inte det så får ni gärna stå med under hennes artiklar och komma med förslag vad hon ska skriva om (håller på med en om vården just nu), bra om fler namn syns i tidningarna!

   En grupp kan vi diskutera på medlemsmötet och när det gäller artiklar är det bra om det framgår tydliga deadline för när en måste meddela att en vill skriva under. Olika artiklar har olika deadline. En som reagerar på något som har hänt är mer brådskande än en som vill väcka en ny fråga i debatten.

  3. Studiecirkel
   Vi har tillgång till två filmer, ”I am Reva”, om papperslösa i Sverige, och ”I just want to live” om romer i Sverige och Rumänien, att visa och diskutera. Ingrid ser gärna att fler involveras i att leda cirkeln.

   Förslag om att ha en cirkelträff med inbjudna från olika organiationer i länet som arbetar med asylsökande för att diskutera vad som görs och vad som skulle kunna göras.

  4. 8 mars
   Marie rapporterar från senaste planeringsmötet med Regionen inför nästa års 8 mars.

   Planen är att det är en aktivitet på kvällen den 5 mars, Studioscenen, Storsjöteatern, hela dagen 6 mars, hela Storsjöteatern och föreläsningar den 8 mars, Universitetet.

   Vi behöver hitta sponsorer, eventuellt har vi på gång från Berners, och Sofie och Ellinor ska prata med ÖFK.

   Det kommer att behövas volontärer.

   Till lördagskvällen behövs tips på DJ, Dj-kollektiv och/eller kvinnliga artister
   Bio Regina är tillfrågade om de kan ha filmfestival under helgen.

   Eventuellt kan vi bidra med en föreläsning. Ingrid föreslår något liknande det vi gjorde i Trondheim 8 mars i år.

   Isabelle och Marie har kontakter som de kollar upp.

 1. Beslutspunkter
  1. Ansvarsområden, styrelsen: ”ansvar för mail”, ”postmottagare”, ”ansvarig sociala medier” och ”firmatecknare”.
   – ansvar för mail, Ingrid Mårtensson. Vidarebefordrar mail rörande lokalavdelningen till Marie och tar hand om mail som rör sociala medier och studiecirkel själv.
   – postmottagare, Ingrid Mårtensson

   – ansvarig sociala medier, Ingrid Mårtensson
   – firmatecknare, Marie Wiktorsson, 750924-8204 och Ingrid Mårtensson, 620214-8281

 1. Ekonomi

Kassan är just nu på drygt 600 kronor. Vi ska få en utbetalning från riks på 4100 kronor, men måste ordna ett kontonummer först. För det behöver vi ett organisationsnummer från Skatteverket. Blanketten ska ha bilagor i form av justerat protokoll från medlemsmötet vid bildandet och justerat protokoll från styrelsemöte där firmatecknare utses. Ingrid fyller i blanketten och ordnar fram de protokoll som ska med. När vi väl har ett organisationsnummer ordnar Ingrid och Marie ett kontonummer.

 1. Övriga frågor
  Arkivering av handlingar ska ske hos kassör, Ingrid Mårtensson. Fredrik har de tidigare dokumenten, Ingrid och Fredrik tar kontakt om när överlämningen kan ske.
 1. Nästa styrelsemöte
  12/10, klockan 1800, på Pause
 1. Mötet avslutas

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s