Debattinlägg

Jämtland och vården

I några år nu känns det som att vården i Jämtland haltat fram. I våras larmade psykiatrin om personal som flyttas runt mellan avdelningarna och specialiteterna där semesteruttagen begränsas och personal tvingas jobba dubbla arbetspass. Följden blir att sjukskrivningarna ökade bland personalen och många valde att helt lämna organisationen på grund av stora brister i arbetsmiljön och ledarskapet, läs mer HÄR. Före sommaren gick det att läsa i tidningen om att rekryteringssvårigheterna innebar att den befintliga personalen skulle kunna komma att arbeta under ett ökat tryck även den här sommaren på en del avdelningar, läs mer HÄR.

När arbetsförmedlingen redovisade prognoser för arbeten i länet menade de att det saknas läkare, främst på hälsocentraler i glesbygd, men även sjuksköterskor, såväl grundutbildade som de med specialistutbildning. I framtiden kommer det även att bli brist på undersköterskor när generationsväxlingen kommer, läs mer HÄR.

I augusti kom information att situationen på sjukhusets kirurgavdelning i sommar var pressad med mycket patienter och lite personal. Personalen har haft svårt att komma iväg på rast och har inte hunnit med patienterna i tid, vilket fått till följd att allting skjutits framåt hela tiden. Vårdförbundet bekräftade personalens upplevelse och berättade om sjuksköterskor som fått jobba dubbla pass och extra pass, medlemmar som fått avbryta semestern på grund av underbemanning och för att se till att patienterna skulle få den vård de behövde, läs mer HÄR.

Arbetstidslagen är mycket tydlig när det gäller raster, arbetsgivaren ska i förväg informera när rasterna ska förläggas och hur långa de är, det ska dessutom finnas raster i den utsträckning som arbetet kräver. Ingen ska behöva arbeta mer än fem timmar utan rast. Utöver det ska det vara möjligt att ta de pauser som behövs för att klara av arbetet. Frågan är om det har varit möjligt i vården utifrån de berättelser vi fått höra i media.

Ordföranden för Region Jämtland Härjedalen säger i en TV-sändning att det gått bättre än förväntat, fast personalen inte kunnat ta rast. Om det innebär att det gått bättre än förväntat så var förväntningarna lågt ställda, inte ens i nivå att följa arbetstidslagen.

Fortfarande nu i höst, efter att semestertiden är avklarad, kommer en psykiatriavdelning, den för särskilt vårdkrävande och vårddömda personer, att vara stängd. Det beror på sjuksköterskebristen. Arbetsmiljöverket har stängt avdelningen eftersom patientsäkerheten inte kan upprätthållas. Det finns för få sjuksköterskor generellt och för få sköterskor med specialistkompetens. Patienterna, som alltså är särskilt vårdkrävande, placeras nu ut på andra avdelningar, vilket skapar en oro för dem, läs mer HÄR och HÄR.

För vårdpersonal som bor i Jämtland kan arbete i Norge locka, med bättre löner och arbetsvillkor, så det går inte för Jämtland att förlita sig på personalens lojalitet, eller önskan hos individer att bo kvar i länet. Det måste till en översyn av hela vården, där grunden måste vara högre löner och en bättre arbetsmiljö. Som det är nu verkar ledningen vara OK med att inte ens nå upp till lagkraven, men för att få behålla personal, som varken flyttar eller bli sjukskrivna, krävs att ribban läggs högre än så.

Ett sätt att skapa en bättre arbetsmiljö är att införa sex timmars arbetsdag. På några orter i Sverige har försök redan satts igång. I Göteborg testar till exempel Svartedalens äldrecentrum sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, läs mer HÄR. Hittills har det fungerat bra, med personal som är piggare, orkar mer och som även har bättre tid och möjlighet att ge högre kvalitet i vården. Även Norrlands Universitetssjukhus har startat försök som ska pågå i två år, på två av sina avdelningar, läs mer HÄR. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ska arbeta sex timmar per dag och förhoppningen är att personalen på så sätt ska bli friskare och trivas bättre. Det kommer inledningsvis att kosta, men om personalen blir friskare, och fler väljer att stanna på arbetsplatsen så kommer det att innebära minskade kostnader för sjukskrivning, vikarier och nyrekryteringar. I dagarna kom nyheten om Karlskogas kommun som har haft svårt att få tillräckligt med personal på nattpassen. Men när de erbjöd full lön för 75% arbetstid var det mycket enklare att rekrytera, läs mer HÄR.

Vi inom Feministiskt initiativ menar att god vård och omvårdnad kräver kompetent personal. Många vårdyrken har idag, trots god utbildning, låg status och låg lön. I ett välfärdssamhälle som ser till helheten har staten, landstingen och kommunerna ett särskilt ansvar att vara föredömen som arbetsgivare och skapa arbetsplatser som inte reproducerar och skapar underordning. Vårdyrkena måste därför uppvärderas och lönerna höjas. Arbetsmiljön kan, utifrån de försök som redan pågår, förbättras genom att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det finns mycket att göra för att förbättra situationen för de anställda inom vården i dag, och på så sätt även förbättra kvaliteten på vården och därmed förbättra situationen för vårdtagarna. Det är ett måste att genast påbörja det förbättringsarbetet för att få kompetent personal att vilja arbeta och stanna inom vården!

Påminner om vår träff i morgon torsdag, klockan 18.30. Välkommen till ABF i Östersund, Midgårdsgatan 8, i lokalen Sol (anmäl dig gärna HÄR). Vi träffas för att diskutera vad vår studiecirkel ska innehålla, och hur den ska planeras bäst i tid. Kanske kan vi ha ett pass där vi diskuterar vården och hur den kan förbättras!

Ingrid Mårtensson
Ledamot styrelsen Fi Jämtland

IMGP9985

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s