Debattinlägg

Migrationspolitisk överenskommelse

Förra veckan kom S, MP, M, C, FP och KD överens om migrationspolitiken. SD var inte inbjudna till samtalen och V valde att ställa sig utanför. HÄR kan du läsa om punkterna som partierna kom överens om. Jag tycker att några punkter är bra, andra kanske inte alls lika bra.

Positiva förändringar är till exempel

 • Handläggningstiderna hos Migrationsverket ska kortas, det innebär snabbare besked till den asylsökande. 

 • Vi ska öka antalet kvotflyktingar vi tar emot vilket innebär att fler kan komma hit på trygga och lagliga vägar.

 • Mer platser på asylboende. Tyvärr är sättet det ska göras på inte så stressbefriat och tryggt.

 • Tidiga insatser redan under asylsökandet som till exempel innebär att de asylsökande kan få utbildning i svenska tidigare än nu.

 • Alla kommuner ska vara med och dela på ansvaret. Det uttrycks dock olyckligt när media rapporterar, då det kallas för att kommunerna ska tvingas ta emot. Det skulle kunna kallas att kommunerna ska ta gemensamt ansvar istället.

 • Etableringen ska underlättas med olika insatser gällande jobb, möjlighet att få utbildning och arbeta samtidigt samt fler praktikplatser. Tyvärr är vissa av förslagen på HUR det här ska göras med under de rent skadliga åtgärderna.

 • Bättre möjligheter till bostad.

 • Fler platser i skolan.

 • Mer personal till skolan, bland annat ska nyanlända lärare kunna arbeta i skolor samtidigt som de får verifiera sin utbildning och lär sig svenska.

 • Mer pengar till kommunerna.

Mer tveksamma förändringar är att

 • Sverige, tillsammans med Grekland och Italien, ska vara ett av de länder vars asylsökande omfördelas till andra länder i Europa. Att ett så rikt och glesbefolkat land som Sverige säger sig inte kunna ta emot sänder väldigt underliga signaler.

Rent av skadliga åtgärder är

 • Mer platser på asylboende. Tyvärr ska det här ske genom att kräva avflyttning snabbt av de som fått uppehållstillstånd, och jaga dem som ska utvisas, vilket skapar onödig stress för den som istället behöver trygghet.

 • De skärpta försörjningskraven för anhöriginvandring.

 • Att tillfälliga uppehållstillstånd (tut) blir regel och permanenta uppehållstillstånd (put) blir undantaget. Kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer blir undantagna och får put, men det är oklart hur barnfamiljer räknas. Innebär det att familjen måste komma tillsammans? Det skulle göra att fler barn tvingas fly på otrygga vägar över Medelhavet och genom Europa, istället för att vänta på att en förälder tar den vägen och sen kan söka anhöriginvandring.

 • Att de arbeten som ska letas fram och erbjudas ska kunna vara på företag utan kollektivavtal.

 • Rut utökas, så att det innefattar fler tjänster. Tanken är alltså att nyanlända ska kunna arbeta åt rika personer i deras hem. Tidigare har forskning visat att många anställda av företag som säljer RUT-tjänster har låga löner och att arbetet inte ger tillräckligt med lön att leva på. Den möjligheten utökas nu ytterligare i och med att även företag utan kollektivavtal får användas när arbeten ska anvisas från arbetsförmedlingen.

Det här är vad Feministiskt initiativ skrivit angående överenskommelsen:

”VI BEHÖVER SOLIDARITET, INTE SÄNKTA LÖNER
Varken taggtråd eller tillfälliga uppehållstillstånd stoppar människor som flyr för sina liv. Hoppet hittar alltid nya vägar. Däremot vet vi att restriktioner resulterar i ett svårare liv för alla på flykt. Ovissheten om framtiden gnager stora hål i hjärtat.

Regeringen väljer en väg som kommer att resultera en ökad polarisering i ett läge då vi mer än någonsin behöver manifestera solidaritet. Att överenskommelsen mellan partierna innehåller minskade möjligheter till anhöriginvandring, kombinationen TUT och RUT med sänkta löner i företag som saknar kollektivavtal är en katastrof! Arbetslinjen till städ -och skurbranschen är spikrakt moderat.

Vi står just nu inför kortsiktiga samhälleliga kostnader som i själva verket borde betraktas som långsiktiga investeringar i människors och samhällets utvecklingsförmåga. Långsiktiga investeringar som kan finansieras bland annat med lån. Regeringen borde förstå att det är en bättre lösning än att dra ner på inhemska välfärdsverksamheter eller på det internationella biståndet. Det är positivt att regeringen vill att både kommuner och civilsamhället ska få mer resurser, men pengarna måste ut NU!”

Personligen har jag svårt att förstå förslagen på tillfälliga uppehållstillstånd, utökat Rut samt skärpta krav på anhöriginvandring. Vi ska alltså låta asylsökande ha en fortsatt osäker framtid, ta lågt betalda jobb samt vara i händerna på arbetsgivare om de ska kunna återförenas med sin familj.

Ett flertal undersökningar, i olika länder har visat att tillfälliga uppehållstillstånd både är dyrare än put och försämrar integrationen utan att på något sätt minska antalet asylsökande  

För att den som fått sitt put ska kunna ta hit sina familjer behöver de sedan kunna visa upp att de kan försörja familjen. Det krävs då någon form av intyg från en arbetsgivare. Det är inte svårt att inse att det finns arbetsgivare som kommer att utnyttja situationen. Om du vet att din familj befinner sig i fara i en otrygg miljö så är du helt i händerna på den som kan säkerställa att din familj får komma till Sverige. Arbetstidslag, säkerhetsföreskrifter, lönenivå och liknande är inget du då väljer att ta upp med din arbetsgivare.

Samtidigt belastas Migrationsverket med dubbel börda eftersom alla asylansökningar måste behandlas två gånger. Migrationsverket, som redan nu har fullt upp att hinna med sina arbetsuppgifter ska alltså behandla varje person, varje ärende, två gånger. Eftersom det här är en lagstyrd process finns idag inget sätt att snabba på arbetet den andra gången. Allt måste, självklart, genomföras lagligt och korrekt för varje ärende och person. Svårt att förstå att det här ska kunna genomföras samtidigt som ett av besluten är att processen ska snabbas upp. Med tut blir processen istället dubbelt så lång för varje individ, även om den görs med tre års mellanrum.

Nej, det här känns inte som en överenskommelse som underlättar vare sig för de som kommer hit eller för de som ska säkerställa tryggheten för de som kommer, det känns ovärdigt ett land som säger sig stå för de mänskliga rättigheterna.

Ingrid Mårtensson
Ledamot styrelsen Fi Jämtland

IMGP0968

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s