Debattinlägg

Den oavkortade repliken

Många av senaste veckans inlägg har handlat om att besvara ett antal felaktiga påståenden om Feministiskt initiativ som gjordes i en ledare i Östersundsposten. Du kan läsa HÄR och HÄR

Eftersom Östersundsposten bara tog in en replik på 2500 tecken så publicerar jag idag vårt ursprungliga, oredigerade svar. När vi skriver en debattartikel går det ofta till så här. Först skriver vi ner allt vi vill kommentera och ha med. Sen försöker vi koka ner det till det allra viktigaste som ryms inom de teckenbegränsningar aktuell tidning har. Så här såg repliken ut i sitt första utförande:

På ledarplats i Östersundsposten påstås det saker om Feministiskt initiativ som vi inte alls känner igen. Vi vill därför gärna förtydliga några saker. Till att börja med kallas Fi för ett populistiskt parti. Det är klart att det går att tolka på olika sätt, men den vanligaste definitionen brukar vara att det är ett parti som säger sig stå för det sunda förnuftet och inte någon ideologi. Feministiskt initiativ baserar sin politik på den feministiska ideologin och på forskning. Sunt förnuft går att se som den samling fördomar som finns hos en människa, och som ses som något naturligt. Det är snarare det som Fi vill motverka, genom att i alla situationer arbeta för de mänskliga rättigheterna och mot fördomar och diskriminering.

Ledaren tar upp ett citat av Soraya Post ”Jag vet inte hur extrema vi är. Vad vi vill är alla människors lika värde, är det extremt så får vi väl kallas så.” Sorgligt nog är det nästan så det är i Sverige idag. Samtidigt som vi förfasar oss över mordbränder vid flyktingförläggningar så sprids åsikten att det får vara nog nu, det finns inte plats för fler. Det är inget vi inom Fi står för, och då kanske vi i det perspektivet kan ses som extrema, trots att vi bara håller fast vid FNs deklaration om vad som är mänskliga rättigheter.

Sen följer ett antal påståenden om vår politik som vi gärna vill bemöta:

”Feministiskt initiativ vill begränsa yttrandefriheten genom att bötfälla medier som producerar inslag som strider mot deras jämställdhetspolitiska mål”

Det här finns inte med någonstans i vårt politiska program. Däremot tycker vi att de riktlinjer för journalister som Unesco, Europarådet för de mänskliga rättigheterna samt den internationella journalistfederationen IFJ tagit fram bör anpassas till svenska förhållanden. Utöver det handlar vår politik om att utbilda och informera om hur media kan bli bättre på att rapportera verkligheten och inte normativa stereotypiska bilder av en tänkt verklighet.

”avskaffa försvaret”

Vi vill arbeta för att avrusta på en GLOBAL nivå, det vill säga aktivt arbeta för att följa FNs rekommendationer för sina medlemsländer. Vapen möjliggör väpnade konflikter, väpnat våld mot kvinnor och inte minst systematiska våldtäkter. Feministiskt initiativ strävar därför efter total global nedrustning från små och lätta vapen (exempelvis pistoler och gevär) till kärnvapen.

Vi tycker att Sverige har en viktig roll i världen, ett ansvar att agera internationellt och stå upp för mänskliga rättigheter och säkerhet för alla. Som ett ekonomiskt välbeställt välfärdssamhälle har Sverige därför en skyldighet att gå före i kampen för fred, global rättvisa och hållbar utveckling. Därför arbetar vi för en successiv militär nedrustning, och ett stärkt förebyggande arbete och hantering av de reella säkerhetshot som vi ser idag.

”undervisa förskolebarn i sexual- och klimatkunskap”

Det här är en vanligt förekommande missuppfattning som vi gärna tydliggör. Både förskola och skola har en viktig funktion när det gäller att skapa villkor som garanterar alla människors lika värde och möjligheter att använda hela sin potential, oavsett kön, sexuell läggning, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet, ålder och medborgarskap. I dagens förskola och skola behandlas barn och ungdomar i många sammanhang utifrån stereotypa föreställningar om kvinnlighet respektive manlighet. Att bryta mot dessa normer leder ofta till kränkningar från såväl andra barn som från lärargrupperna och övrig skolpersonal. Rasism i skolan och i nära anslutning bidrar också till otrygghet och begränsning av unga människors liv, det kan till exempel handla om generaliseringar och stereotyper, sämre behandling, kränkningar och våld. Även diskriminering mot personer med funktionsnedsättning, både socialt och i form av otillgänglighet, är ett problem i dagens skolor. Det är mönster som måste belysas och brytas, skolan behöver aktivt förebygga maktstrukturer och förhindra kränkningar.

Fi vill därför verka för att utbildningen i förskolan får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv, samt genomsyras av normkritisk pedagogik. Dessutom ska Fi verka för att utbildningen i förskolan innehåller miljö- och klimatkunskap och att verksamheten bedrivs med hänsyn till miljön.

Till del görs det här redan, men det kan göras tydligare och mer strukturerat och framförallt behöver personalen få kontinuerlig utbildning för att kunna arbeta med de här frågorna. Det är svårt att förstå att någon kan vara emot att barn redan i förskolan får lära sig, på sin nivå förstås, att respektera andra människor och att värna vår miljö. Ingen har någonsin ifrågasatt söndagsskolor och skogsmulle, där ofta samma saker hanteras, för barn i förskoleålder.

”driver en vansinnig ekonomisk reformpolitik till en kostnad av 488 miljarder (halva stadsbudgeten)”

Var de här uppgifterna kommer ifrån är oklart, vi har ännu inte skapat någon statsbudget, men kommer att göra inför nästa val. Däremot går det att se i vårt politiska program hur vi planerar att finansiera vår reformer. Det handlar om att omfördela medel från de som i dag har mycket till de som idag har lite. Klyftorna har ökat kraftigt de senaste åren, det finns gott om utrymme att skapa reformer utan att någon behöver bli utnyttjad.

”ifrågasätter marknadsekonomin som ekonomiskt system”.

Det här är vi långt ifrån ensamma om, och det känns inte särskilt populistiskt. Många klimatforskare menar samma sak, en ständig tillväxt på en jord med begränsade resurser är helt enkelt inte en framkomlig värld.

”Deras politik är betydligt bredare än den feminism och antirasism som Feministiskt initiativ säger sig värna.”

Ja, vår politik är bred, men det handlar inte om att den är ”bredare än den feminism och antirasism” vi värnar. Det handlar om att diskriminering och förtryck sker på alla samhällets områden och vår politik behöver därför finnas med överallt.

”Där Feministiskt initiativ tar plats och förflyttar de rödgröna partierna bort från den evidensbaserade och förankrade mittenpolitiken mot en mer radikal analys.”

Vår analys bygger på forskning, det kan vara så att forskning i de här frågorna kan uppfattas radikal, men den är fortfarande evidensbaserad.

”Partiets väljare är dessutom urbana akademiker, inte rurala arbetare.

Därför undgår man också den vänsterpopulistiska etiketteringen av journalister som partiet gör sig förtjänt av.”

Den här beskrivningen av urbana akademiker och rurala arbetare är något vi i Fi Jämtland inte alls känner igen oss i. Det kan hända att det har varit så partiets väljarkår sett ut tidigare, men det är på väg att ändras. Vi motsätter oss även att placeras in på en höger-vänster skala. Det är det traditionella sättet att placera in partier, men det känns som om det i mångt och mycket är överspelat. SD anser sig till exempel själva vara ett mittenparti. Och var hör egentligen Miljöpartiet hemma. Det går att lägga till en annan dimension, ett annat perspektiv, som går i vinkel mot det traditionella höger/vänster. Där vi hör hemma i den del som handlar om allas mänskliga rättigheter tvärs över gränser och normkritik och den andra änden står istället för nationalism, folket och traditioner.

Ingrid Mårtensson
Ledamot Fi Jämtland

IMGP1025

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s