Information

Lär dig mer om romers historia och situation

I Malmö fortsätter protesterna runt avhysningen av de som bodde i området Sorgenfri, romer och aktivister kämpar vidare för att romerna ska behandlas som likvärdiga människor utan diskriminering. Om du tror att de redan gör det kan du ta del av den vitbok som Regeringen presenterade förra året, du hittar den HÄR. Där kan du bland annat läsa om:

”Romers erfarenheter av diskriminering och bristande tillgång till rättigheter i Sverige kan inte ses isolerat från det som sker runtom i Europa. Europarådet menar att antiziganismen är djupt rotad i Europa. Den diskriminering som romer utsätts för innebär att romers möjligheter att själva definiera det liv de önskar leva är starkt kringskurna. En effekt av detta är att romer förnekas av och inte synliggörs i majoritetssamhället. Romer har rätt att vara delaktiga i hur de europeiska samhällena ska utformas, menar Europarådet. Särskilt allvarligt är att romer många gånger utpekas som en samhällsfara av politiker som söker vinna poäng på krav om tuffa tag mot minoriteten. Att romer alltjämt utsätts för grundlösa arresteringar och kollektiva avvisningar och utvisningar är, enligt Europarådet, uttryck för en diskriminering och antiziganism som inte på allvar har ifrågasatts och bekämpats.”

Vitboken har inte kunnat kartlägga fullt ut alla övergrepp som romer utsatts för, övergreppen är allt för många och förtrycket allt för stort, utan den har valt vissa teman och områden och beskriver hur de sett ut under 1900-talet. Det innebär definitivt inte att förtrycket, övergreppen och diskrimineringen inte finns kvar nu under 2000-talet:

”Den omfattande särbehandling som romer har utsatts för under 1900-talet har en dagsaktuell spegelbild. Kunskap om romers villkor i Sverige ur ett historiskt perspektiv och dess samband med dagens villkor är en viktig utgångspunkt för att gå vidare och blicka framåt. Denna vitbok är därför ett led i regeringens arbete med att förbättra levnadsförhållandena för romer.

En vanligt förekommande uppfattning såväl historiskt som i dag är att romers situation är mer eller mindre självförvållad, eller till och med självvald. Genom att beskriva det historiska sammanhanget kan vitboken tjäna syftet att skapa en större förståelse för den romska minoritetens situation i dag. Det är regeringens mening att kunskap om historien är angelägen för ett framgångsrikt arbete för att stärka romers mänskliga rättigheter.”

Det som händer i dag, i Sverige, i Malmö och även här i Jämtland, att lagar tolkas så att romerna återigen utsätts för skrämmande umbäranden, är bara ytterligare ett uttryck för att det som Vitboken beskriver långt ifrån är åtgärdat:

”Mot bakgrund av vad som har identifierats med vitboken finns det fog för konstaterandet att romer i Sverige under 1900- talet har utsatts för antiziganism, vilket inte på allvar har erkänts eller ifrågasatts. Antiziganism är fortfarande en del av många romers vardag i Sverige och en bidragande orsak till romers låga tillit till samhället och majoritetssamhället i stort. En viktig förutsättning för att övervinna bristen på tillit och vinna förtroendet är åtgärder som ifrågasätter stigmatiserande tankemönster om romer och motverkar antiziganism. Lika viktigt är att erkänna och ta ansvar för de övergrepp och kränkningar som har begåtts mot romer under 1900-talet.”

Om du vill veta mer om hur det är att resa från Rumänien till Sverige i strävan att få en grundplåt till ett liv med mänskliga rättigheter kan du vara med på vår studiecirkel i morgon, måndag 9 november, klockan 1800-2000, i ABFs lokaler på Midgårdsgatan 8 i Östersund. Vi ska titta på filmen ”We just want to live”, fika och diskutera hur situationen ser ut i Östersund och vad vi kan göra. Anmäl dig HÄR eller via vår mail jamtland@feministisktinitiativ.se.

Hoppas vi ses!

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

IMGP1200

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s