Studiecirkel

Nytt i partiprogrammet om synen på arbete och pensioner

Vi har fått ett uppdaterat partiprogram, du hittar hela på hemsidan för Feministiskt initiativ. Eftersom vår virtuell studiecirkel utgår från partiprogrammet kommer jag att titta vilka ändringar och tillägg som gjorts i de kapitel vi redan gått igenom, innan jag fortsätter med de nya kapitlen! I dag fortsätter genomgången av kapitel C. En ny syn på arbete med underkapitlet C. 4 Pensioner

”Dagens pensionssystem är utformat efter den manliga normen att det krävs heltidsarbete i 40 år för att uppnå full pension. Att kvinnor är föräldralediga mer, deltidsarbetar mer, studerar mer, har lägre lön och oftare lämnar arbetslivet i förtid är några av de faktorer som slår hårt på pensionerna. Systemet bygger också på värderingen att det bara är lönearbete som ska avgöra hur stor pensionen blir. Hela vägen, hela livet. För utrikes födda är det ofta svårt att nå full pension. Även för dem som arbetat i Sverige sedan trettioårsåldern är det omöjligt att komma ikapp.”

Att ta hand om hem och barn och även att ansvara för äldre släktingar utan lön ger inga pensionspengar alls i det nuvarande systemet, även fast det är viktiga insatser för samhället. För den som är sjuk och/eller arbetslös blir pensionen också lägre än för den som lönearbetar. Den som på arbetsmarknaden utstätts för strukturerad diskriminering får leva med det hela livet, eftersom lönesättningen är den som skapar den framtida pensionen.

Vad händer med den som har perioder av sjukskrivningar eller som i perioder är arbetslös. Den som väljer att studera och sedan kanske var hemma med sina barn. Den som väljer att gå ner till deltid, eller som har ett yrke som enbart erbjuder deltid. Den som säsongsarbetar?

”Den så kallade ”bromsen” är något som svenska pensionärer fått känna av under senare år. Samtidigt som reallönerna har ökat har pensionerna fallit. Bromsen är konstruerad så att när det går utför för Sveriges sysselsättning och ekonomi, minskas pensionerna för att inte riskera att urholka AP-fonden. Bromsen är i relation till det totala fondkapitalet försvinnande liten och det vore rimligare om eventuellt nödvändiga besparingar bars gemensamt av såväl staten, arbetsgivarna och pensionärerna, och inte som idag enbart av pensionärerna.”

Bromsen påverkar pensionerna för de som redan har pension vilket innebär att de alltså får lägre pension än de tidigare fått, raka motsatsen till de som lönearbetar och får en lönehöjning. Att då försöka planera sin ekonomi framåt blir svårt då du inte kan veta säkert att du får samma pension nästa år som innevarande år.

”Över hälften av de kvinnor som nu går i pension kommer att få garantipension, så kallad fattigpension. Av dem får 100 000 endast garantipension. Vi har sedan det nya pensionssystemet infördes haft en kraftig reallöneökning i Sverige. Eftersom garantipensionen är bunden till inflationen och inte till löneutvecklingen i samhället har nivåerna kraftigt halkat efter. Garantipensionen bör omedelbart höjas för att kompensera för detta. Vi vill att golvet på garantipensionen genast höjs till att möta EU:s gräns för fattigdom.”

Full garantipension är 7 046 kronor per månad för den som är gift och 7 899 kronor per månad för den som är ogift. Att jämföra med det som brukar kallas existensminimum som i år är 4 675 kronor för en ensamstående vuxen. Ingen av de här summorna ger några utrymmen för lyxliv, det är i vissa samhällen svårt att ens få summan att räcka till hyra, än mindre till mat, kläder och andra förnödenheter.

Tänk över din egen ekonomi. Skulle du klara av dina levnadsomkostnader på en garantipension? Hyra, vatten, värme, el, mat, kläder och hygienartiklar? Skulle du få något över, eller skulle du behöva arbeta extra efter din pension för att klara av ditt liv?

”Våra gemensamma pensionsfonder, AP-fonderna, investerar i bolag som kränker de mänskliga rättigheterna samt har negativ inverkan på miljön. Det har rört sig om investeringar i gruvprojekt som exempelvis Marlingruvan i Guatemala, som begått brott mot människor och miljö, något som uppmärksammats av ett flertal människorättsorganisationer. Investeringar har även gjorts i företag, som har kapital placerat i bolag involverade i tillverkningen av kärnvapen, läkemedelsföretag som gjort medicinska tester utan patienters medgivande, samt företag som dumpat giftigt gruvavfall i floder. AP fondkapital har likaså investerats i tveksamma bioenergiprojekt i Brasilien. Feministiskt initiativs politik bygger på att de mänskliga rättigheterna som grunden för vårt samhälle ska styra pensionskapitalets användning. Ekonomin ska vara ett medel inte ett mål. Därför kräver vi att dessa investeringar i brott mot folkrätten upphör.”

Att investeringsbolag inte bryr sig om vad de investerar i så länge de får ut förväntad avkastning är inget nytt, men av de företag som förvaltar statens pengar, som ska gå till våra pensioner, borde det gå att kräva ett visst mått av etik, och en värdegrund som utgår från mänskliga rättigheter.

Feministiskt initiativ föreslår bland annat att beräkningsgrunderna för pension ska ändras så att ersättningsnivån baseras på de 20 bästa åren år och för att ersätta ”bromsen” i pensionssystemet med ett jämställt, jämlikt och hållbart system. Vi vill även verka för att höja golvet i garantipensionen till EU:s fattigdomsgräns och att AP-fonderna drar tillbaka investeringar i bolag som bryter mot de mänskliga rättigheterna och begår brott mot miljön. Detta inkluderar all investeringar i den fossila industrin.

Hur slår pensionsbestämmelserna i vårt län? Jämtland brukar ses som ett låglönelän, och det finns dessutom en stor andel säsongsbetonade jobb, främst inom turistbranschen. Hur slår dagen system på pensionerna för länets invånare och hur skulle det kunna se ut med ett annat pensionssystem?

Läs på själv i det politiska dokumentet som du hittar HÄR och diskutera gärna i kommentarerna eller i vår studiecirkel på facebook HÄR.

Vi hörs!

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

IMGP2734

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s