Studiecirkel

Nytt i partiprogrammet om synen på arbete och företagande

Vi har fått ett uppdaterat partiprogram, du hittar hela på hemsidan för Feministiskt initiativ. Eftersom vår virtuell studiecirkel utgår från partiprogrammet kommer jag att titta vilka ändringar och tillägg som gjorts i de kapitel vi redan gått igenom, innan jag fortsätter med de nya kapitlen! I dag fortsätter genomgången av kapitel C. En ny syn på arbete med underkapitlet C. 6 Företagande.

Det jag tar upp här är det som tillkommit i programmet, så kolla gärna in det ursprungliga studiecirkelinlägget också, du hittar det HÄR och HÄR. Om du vill lära dig mer om någon annan del hittar du alla inlägg HÄR.

”De olika formerna av segregering och diskriminering som finns på arbetsmarknaden återfinns även inom det privata näringslivet. Attityder, normer och värderingar har präglat ett samhälle där traditionellt mansdominerade branscher getts högre status än andra. Sverige har enligt Arbetsmiljöverket Västeuropas näst mest könssegregerade arbetsmarknad efter Finland. Bankväsendet är strukturerat så att det missgynnar småföretagare med sina relativt sett små finansieringsbehov. Även om lånebehoven sedda i finanssektorns perspektiv är små, är de avgörande för entreprenörerna. Utan lämpligt stöd faller många affärsidéer. Det saknas kunskap, långsiktiga strategier och samverkan mellan olika aktörer i de företagsfrämjande systemen.”

Statistiska underlag visar att det är lättare för män med affärsidéer att få finansiellt stöd än vad det är för kvinnor, vilket naturligtvis gör det svårare för kvinnor att starta företag.

Hur ser det ut i vårt län? Vilka grupper gynnas och vilka missgynnas när det handlar om att få finansiellt stöd för att starta företag? Vilket nätverk innebär att du får stödet, och hur kan sådana strukturer förändras?

”Många företag drivs med huvudsakligt syfte att försörja en enda person. Ibland är företagandet den enda möjligheten till egen försörjning. Fi vill underlätta för dessa ”försörjningsföretagare” att starta sin verksamhet genom nya ekonomiska stödformer. Fi vill underlätta för små företag att periodvis kunna vara vilande när omständigheterna kräver det, för att underlätta för företagare att ta del av socialförsäkringar på liknande villkor som anställda.”

”För många som väljer att leva på landsbygden är det egna företagandet den bästa möjligheten att skapa sig fungerande arbets- och livsvillkor. Försörjningen kan under en årscykel bestå av en blandning av korttidsanställningar, behovsanställningar och eget företagande där individen har möjlighet att såväl förverkliga sina idéer som att säkra sin försörjning. På landsbygden startas också många projekt och företag med ekologisk hållbarhet i fokus vilket är en utveckling Feministiskt initiativ vill stötta.”

Vad skulle det innebära för vårt län om det var enklare att starta eget och om socialförsäkringar (som sjukskrivning och föräldrapenning) anpassades efter fåpersonersföretag? Vilka om råden ser du att nya företag skulle kunna formas inom och vad tror du det skulle göra för vårt län?

”Styrelser präglar en organisations verksamhet. Styrelser inom offentlig verksamhet bör spegla den mångfald som finns i befolkningen som lever i vårt land. Styrelser i börsnoterade bolag och offentlig verksamhet ska vara sammansatta med en jämn fördelning av alla kön. Valberedningar ska vid rekryteringsprocesser åläggas att aktivt arbeta med ett intersektionellt perspektiv.”

Kvoteringar till styrelser är ofta uppe till diskussion. Vissa anser det vara en av de viktigaste frågorna för en feministisk politik, andra tycker att det är viktigare att till exempel höja alla låga kvinnolöner först, eftersom det skulle göra det bättre för många fler kvinnor. 

Hur ser du på kvotering? För- och nackdelar? Med ett intersektionellt perspektiv, vilka ska kvoteras in och vilka problem kan uppstå i ett sådant arbete?

”Många privata företag har nyskapande idéer om vård, skola och omsorg som bidrar till en uppskattad mångfald i utbudet av välfärdstjänster. Feministiskt initiativ vill värna om denna mångfald, inte minst för att den möjliggör för äldreboenden särskilt inriktade för hbtqpersoner och omsorg på flera språk än svenska. Huvudprincipen måste dock vara att den skattefinansierade välfärden bedrivs i offentlig regi men med inslag av alternativa driftsformer där eventuella vinster sparas, eller återinvesteras, i företaget. Företag behöver vara lönsamma för att kunna utvecklas, öka kvaliteten och ta sig igenom år med förlust. Dock ska vinstuttaget begränsas i välfärdsverksamheter som är finansierade med skattemedel, och vinsten återföras verksamheten eller andra offentliga ändamål.”

Vi är emot att vinstdrivande företag bedriver välfärd, men vi är inte emot att andra aktörer deltar i arbetet. Det är hur de hanterar skattepengar som är viktiga, att de ger nytta till samhället för de skattepengar de får.

”Feministiskt initiativ vill se fler småföretagare i en mångfald av driftsformer som gör vår välfärd hållbar och allomfattande samtidigt som den motverkar diskriminering och utestängning. En väg att nå detta mål är att låta LOU, lagen om offentlig upphandling, främja framväxten av en solidarisk och hållbar ekonomi. EU:s nya upphandlingsdirektiv ger oss nya möjligheter att förändra den svenska upphandlingslagstiftningen genom att godkänna offentlig upphandling med tydliga politiska krav. Exempelvis bör vid offentlig upphandling ställas krav på implementerat jämställdhetsarbete, miljöledningssystem, lönekartläggningar och lönerevisioner och antidiskrimineringsarbete. Vi anser att Sverige bör använda offentlig upphandling som ett verktyg för att gynna SVBbolag, kooperativ och bolag med tydliga begränsningar av vinstutdelningsmöjligheter inskrivna i bolagsordningen när tjänster inom vård, skola och omsorg köps in.”

Jag har arbetat en del med offentlig upphandling och LOU och jag vet att det går att ställa andra krav än enbart kostnader. Jag brukade alltid ha med kriterier som jämställdhet, värdegrund, normkritik, miljöarbete med mera, som vägde tyngre än det pris anbudet medförde.

Tycker du offentlig verksamhet borde ställa mer av den sortens krav? Hur skulle det fungera i vårt län? Skulle det gynna eller missgynna länets företag? Kan det förändra hur företag arbetar? Vilken typ av krav skulle du vilja fanns med vid offentlig upphandling?

Läs på själv i det politiska dokumentet som du hittar HÄR och diskutera gärna i kommentarerna eller i vår studiecirkel på facebook HÄR.

Vi hörs!

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

IMGP3416

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s