Aktuellt / Debattinlägg / Information

Vi ger er inget andrum!

Den 24 november skedde det otänkbara att en rödgrön regering kraftigt påverkade de mänskliga rättigheterna att söka asyl i Sverige. De menade att de på så sätt skapade andrum (läs HÄR). I deras förslag återfanns både ID-kontroller och möjligheten att stänga Sveriges gränser, som till exempel Öresundsbron. Lagrådet *) underkänner regeringens förslag om id-kontroller och att stänga Öresundsbron i krislägen. De menar att lagförslaget beretts slarvigt och bygger på ett otillfredsställande beredningsunderlag, vilket man anser är ”synnerligen allvarligt” med tanke på att förslaget gäller ”undantagstillståndsliknande lagstiftning” (läs HÄR och HÄR). Remisstiden har varit osannolikt korta två dagar och de som ska svara på remissen har fått göra det muntligt via telefon. Trots lagrådets kraftiga anmärkningar valde regeringen att gå vidare med id-kontrollerna och i går röstades det igenom i riksdagen. S, MP och SD röstade för förslaget, som ska gälla i tre år, L, M och KD röstade för ett eget förslag som innebar att ID-kontroller skulle användas i sex månader och enbart V och C röstade emot.

I dag beslutades dessutom att ID-kontrollen ska utföras av transportbolagen och att de kan få böta 50000 kronor om de inte utför kontrollerna korrekt. Det transportörsavtal som i dag gör att asylsökande inte kan ta den säkra vägen via flyg till Europa, utan tvingas ut i små båtar på Medelhavet kommer nu alltså även att gälla för resan mellan Danmark/Tyskland och Sverige.

Regeringen menar att det här är ett led i att få resten av Europa att ta större del av ansvaret, men det enda som hänt hittills är att även andra länder, som till exempel Tyskland och Danmark, försvårat för de asylsökande, läs till exempel HÄR, Danska regeringen har lagt ett förslag som skulle innebära att dansk polis får beslagta asylsökandes tillhörigheter, de får behålla mobilen, klockan, vigselringen och kontanter upp till ett värde av 3 000 danska kronor. Syftet är att det som beslagtas ska bekosta asylprocessen. Är det nästa steg för vår svenska regering? Att förutom att bryta mot de mänskliga rättigheterna även bryta mot Europakonventionens regler om egendomsskydd?

Jag, och många med mig, frågar mig; när regeringen talar om andrum, vems andrum talar de om? Inte för de miljontals människor i världen som är på flykt, från krig, konflikter och katastrofer. Nej, våra folkvalda politiker talar om sitt eget andrum. Det blev visst jobbigt att sitta vid makten just nu, och snart är det dessutom jul…

Att Sverige i en tid som den här väljer att gå från att vara ett av de mest asylvänliga länderna i Europa till att vara ett av de länder som gör det svårast för de som flyr är både sorgligt och skrämmande. Den bild regeringen visar upp är att Sverige är så starkt hotat av antalet asylsökande att vi under de närmsta tre åren måste förhindra, i praktiken nästan förvägra, människor att söka asyl i vårt land. En bild som inte alls stämmer om vi till exempel lyssnar på ett flertal kommuner och myndigheter. Läs till exempel vad Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, säger HÄR, eller hur Mönsterås (HÄR), Halmstad, Hylte och Laholm (HÄR), Sollefteå (HÄR) och Region Jämtland Härjedalen (HÄR) ser på möjligheterna att få asylsökande till Sverige.

Det är klart att det initialt kan verka lite kaotiskt när många människor kommer på en gång och ska hitta sin plats i Sverige. Men vi är ett stort och ödsligt land, med gott om utrymme, så om kraften läggs på ett bra mottagande istället för på att förhindra att de ens kommer in i landet så kan vi klara det här. Istället för att införa ID-kontroller och kräva att asylsökandet görs i Malmö så kunde vi låta människor själva sprida sig över landet och även resa igenom vårt land till Norge och Finland. Det skulle minska trycket i Malmö och underlätta fördelningen till orter i landet.

Om regeringen vill ändra lagar kan de se över reglerna som styr hur Migrationsverket upphandlar bostäder och sängplatser så det arbetet går smidigare och fortare, säkerställa att utbildningsintyg granskas och godkänns för att användas i Sverige, se till att utbildning i svenska kommer igång direkt vid ankomst, och, som de redan föreslagit (HÄR), se till att det går att kombinera undervisning i svenska med andra aktiviteter. De skulle även kunna införa vinstförbud för företag i välfärdssektorn, företag som utnyttjar dagens situation genom att höja sina priser rejält.

Egentligen handlar det här inte om kostnader, utgifter och pengar. Det handlar om anständighet. Ett land bedöms utifrån sitt sätt att hantera de mest utsatta. I den bedömningen rasar Sverige just nu i raketfart från en topplats till en betydligt lägre plats. Eftersom vi de senaste åren av våra politiker fått lära oss att det är vår egen plånbok som ska styra hur vi röstar och det enda viktiga verkar vara att den egna plånboken sväller så kan jag ändå upprätthålla mig vid pengar en stund. Det låter som att asylsökande bara kostar samhället. Men sanningen är att mottagandet i sig skapar mängder av nya arbetstillfällen. Det behövs personal till boenden, lärare i svenska, mer personal till skolor, förskolor och vård och fler tjänstemän till myndigheter och kommuner. När situationen sedan stabiliseras så kommer de asylsökande, om vi sköter mottagandet på ett bra sätt, att komma ut i arbetslivet och där vara med och dels bidra med skatt, men även som konsumentunderlag för producenter och butiker läs mer HÄR och HÄR.

Det sticker mig i ögonen att samtidigt som regeringen genomför panikåtgärder för att hindra människor att utnyttja sina mänskliga rättigheter så lånar Sverige ut 2 miljarder till Brasilien att köpa vapen i Tyskland, Sydafrika och Israel för. Det är en del i avtalet där Brasilien köper JAS-plan av Sverige (läs HÄR). Hur kan de undgå att se kopplingen mellan vapenexport och människor som flyr?

Vi säljer vapen -> vapen används -> människor flyr -> vi stoppar dem från att söka asyl hos oss.

Vi inom Feministiskt initiativ har ett budskap till regeringen: Feministiskt initiativ kommer aldrig kompromissa med asylrätten och fortsätter kämpa mot lagar som undergräver mänskliga rättigheter. Vi ger er inget andrum!

*) Lagrådet granskar och yttrar sig över lagförslag efter anmodan från regeringen eller ett riksdagsutskott. Lagrådet ska normalt höras över förslag till ändringar i de grundlagar som gäller tryckfriheten och yttrandefriheten i vissa medier och över förslag till lagar som berör enskilda människors fri- och rättigheter, deras personliga och ekonomiska förhållanden eller deras skyldigheter gentemot det allmänna. Lagrådets granskning ska avse
1. hur lagförslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt,
2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,
3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,
4. om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna syften,
5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.

Vill du protestera Du har möjligheten nu på söndag! En politisk obunden demonstration för öppna gränser genomförs i Östersund, med start på Stortorget 13.00. Du kan gå med som privatperson eller följa med oss från Fi som går i tåget. Läs mer HÄR och anmäl gärna ditt deltagande HÄR.

Ingrid Mårtensson
Ledamot styrelsen Fi Jämtland

IMGP5290

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s