Debattinlägg

Girjas sameby vann över staten!

I somras skrev Fi Jämtland en debattartikel om hur Sverige behandlar urfolket samer, du kan läsa den HÄR.

”Statens advokat, Hans Forsell uttalar, i målet mellan staten och Girjas sameby, att ”Sverige inte har några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna, vare sig dessa anses vara ett urfolk eller inte”. 59 forskare skriver en artikel där de kritiserar hur statens advokater i rättegången förkastar forskningsresultat och använder ett språkbruk som härstammar från rasbiologins tider.”

I dag kom äntligen domen i målet, läs HÄR.

”Gällivare tingsrätt ger Girjas sameby rätt att bestämma över småviltsjakten och fisket i det geografiska område som ingår i samebyn. Detta innebär att rätten går emot riksdagens beslut från 1993 om att låta staten förfoga över rättigheterna.

Samebyns ordförande Matti Berg var rörd när han kommenterade domen:

– Det är en lång kamp som vi har gått segrande ur, jag är så glad och lättad, säger han till Sameradion & SVT Sápmi.

Domstolen skriver i domen att samebyn har ensamrätt till småviltsjakt och fiske inom området.

I domen skriver tingsrätten att staten inte får upplåta jakt på småvilt och fiske utan samebyns samtycke.”

Grattis Girjas sameby, grattis Gällivare tingsrätt till ett bra beslut och grattis Sverige som kanske äntligen förstår hur vi ska leva upp till FNs deklaration om urfolkens rättigheter. Tyvärr kommer domen troligtvis att överklagas, men det här är ändå ett litet steg på den långa vägen Sverige har att gå för att på något sätt försöka gottgöra alla övergrepp som  förr och nu gjorts och gör mot samer. Förhoppningsvis står domen fast i nästa instans, och blir prejudicerande, så att fler samebyar kan få upprättelse och återfå jakt- och fiskerättigheter på sina renbetesmarker.

Så här skrev vi i sommarens debattartikel:

”Sverige har en lång historia av förtryck av samer. Marginaliseringen och exploateringen är inte bara en del av historien, den är fortfarande pågående och bidrar till att normalisera rasismen vi ser i hela landet i dag.

Koloniseringen av samiskt territorium är inte en historisk företeelse. Dagens mineralpolitik och förvaltningen av småviltsjakt ovan odlingsgränsen är exempel på en fortsatt kolonisation och förtryck av det samiska folket och Sápmi.”

Domen i dag är ett första steg för att sluta kolonisera, men det finns många fler steg som måste tas. Ett första steg vore att ILO 169 ratificeras och FN:s Urfolkskonvention blir lag och implementeras. Utöver det behöver vi tala mer om det här, låta samiska frågor synas och ta plats, erkänna de brott som begåtts och säkerställa att nya inte begås. Som samhället ser ut i dag, med en ökad rasism som tar sig allt tydligare uttryck, blir det här än viktigare. I somras skrev vi bland annat:

”Sverige som land har i dag en självbild av att vara ett öppet jämställt land som respekterar de mänskliga rättigheterna. Det är en självbild som står i vägen för förändring.

Vi måste utmana den självbilden. Att erkänna problemen är första steget för att kunna åtgärda dem. Att vara same och att kunna utveckla sin samiska kultur ska vara en rättighet och möjlighet, men det ska inte begränsas till enbart det som är kopplat till det samiska arvet.

Alla, oavsett bakgrund, ska ha samma möjlighet att delta i alla delar av samhället på samma villkor. Det handlar om rätten att få vara stolt över sin bakgrund. Vara stolt utan att behöva försvara eller förklara sig. Det handlar om rätten att få vara sig själv. Förbehållslöst.”

Ingrid Mårtensson
Ledamot styrelsen Fi Jämtland

IMGP5422

4 tankar om “Girjas sameby vann över staten!

  1. ”Samebyn är en ekonomisk och administrativ sammanslutning som regleras i rennäringslagen. Den som vill bli medlem ï en sameby måste ansöka om det. Därefter är det samebyns årsstämma som beslutar vem eller vilka som får bli medlemmar. Samebyns marker räcker bara till för ett visst antal renar, beroende på areal och markbeskaffenhet.” Samebyn är alltså inte tillgänglig för alla tillhörande urbefolkningen och alltså tillfaller inte rättigheterna samerna som ursprungsbefolkning.

    Gilla

    • I Girjasmålet har rätten för kollektivet samebyn prövats. Inte den enskildes rätt. För att kunna utnyttja sin samiska rätt, renskötselrätten, måste man vara medlem i en sameby. Medlemmarna i Girjas har när domen vinner laga kraft rätt att förvalta rättigheterna som berör jakt och fiske. De som inte är medlemmar i samebyn omfattas inte av domen. En enskild medlem i samebyn kan inte heller uppbära rätten. Endast bystämmans majoritet kan upplåta ex fiske i en speciell sjö. RNL säger att ”renskötselrätten tillfaller hela den samiska befolkningen”. Men det är en villkorad rätt som kräver medlemskap i en sameby för att kunna utnyttjas. Även om samebyn är bla en ekonomisk sammanslutning så är dess medlemmar ursprungsbefolkning. Och det är principiellt viktigt att domen utföll till samebyns fördel eftersom det för hela det samiska folket närmare ett självbestämmande i samiska angelägenheter och en ratificering av ILO 169. Detta skulle gynna även dem som idag står utanför samebyn. RNL är skriven utifrån statens synsätt på samer och det blir automatiskt samebyn som företräder de samiska rättigheterna mot staten.

      Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s