Aktuellt / Debattinlägg / Information

Inför 8 mars och inför årsmötet!

I går hade vi kombinerad studiecirkel och medlemsmöte. På studiecirkeln diskuterade vi internationell politik. Bland annat tog vi del av statistik om situationen i världen.

Enligt UN Women är våldet mot kvinnor och flickor ”en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen”. Så länge det pågår kan inte rättvisa mellan män och kvinnor uppnås. Våldet tar sig uttryck genom allt från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld till människohandel, tvångsgifte och påtvingade graviditeter. När kvinnor har sin egen inkomst har de mer att säga till om och kan vara mindre utsatta för våld i hemmet. Det könsrelaterade våldet ökar i konflikter och våldet mot kvinnor är ett av de största hindren för utveckling och fred. Ekonomisk makt, politisk makt och makt över den egna kroppen hänger samman. Mäns våld mot kvinnor är inte ett isolerat område utan berör hela samhället, över hela världen. Att arbeta för jämställdhet är därför avgörande för att avskaffa mäns våld mot kvinnor.

 • Av världens 1,3 miljarder fattiga människor är uppskattningsvis 70 procent kvinnor.

 • Av alla som svälter i världen är ungefär 60 procent kvinnor och flickor.

 • 60 procent av de barn som inte går i skolan är flickor/kvinnor.

 • Kvinnor tjänar i genomsnitt tre fjärdedelar av vad män gör. Detta gäller också för alla de nordiska länderna.

 • Varje år utsätts två miljoner flickor för könsstympning.

 • Över hela världen upplever mellan 10 och 69 procent av alla kvinnor att de utsätts för någon form av våld av sin partner.

 • Nästan hälften av de kvinnor som dör till följd av våld blir ihjälslagna av sin nuvarande eller tidigare partner

 • 99 procent av alla de hundratusentals kvinnor som dör under graviditet och förlossning lever i låginkomstländer, varav tre fjärdedelar i Afrika.

 • I höginkomstländer är risken att en kvinna dör i samband med graviditet eller förlossning en på 3300. För en kvinna i Chad är risken att dö en på 15.

 • Uppskattningsvis är det idag 720 miljoner kvinnor och 156 miljoner män som har gift sig innan de hunnit fylla 18 år.

 • För flickor mellan 15 och 19 år är den vanligaste dödsorsaken relaterad till graviditet.

 • Nära 60 procent av de flyktingar som korsar gränsen mellan Grekland och Makedonien är nu kvinnor och barn.

 • 36 procent av de som riskerar sina liv över havet mellan Grekland och Turkiet är barn.

 • Vi tittade därefter på vad feministiskt initiativ har för politik när det gäller situationen i världen.

Feministiskt initiativ har en vision om en fri värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar. Gränser skapar ett ”vi och dom”, bidrar till att skapa rädsla förandra människor och utgör rasismens fundament. Istället vill vi bygga en värld efter principen att jorden tillhör oss alla och ska med omsorg och respekt delas rättvist mellan hela jordens befolkning. Så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor kommer det att finnas människor som väljer att resa över gränser eller fly för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land. Feministiskt initiativ anser att det ska vara varje människas rättighet. 

En feministisk analys av säkerhet utgår från mänsklig säkerhet där hot mot individer och inte stater är centralt. Det handlar om frihet från våld men även om möjligheten att tillfredsställa människors grundläggande behov genom exempelvis mat och sjukvård. Feministiskt initiativ strävar efter att successivt demontera hela den traditionella säkerhetspolitiken och istället fokusera på begrepp som exempelvis hållbar fred, kroppslig integritet, frihet att agera samt kvinnors, mäns och transpersoners rätt och frihet att vara autonoma individer i livets alla faser och rum.

Feministiskt initiativ strävar efter alla kvinnors frigörelse och en värld byggd på jämlikhet och social rättvisa. Vi ser därför internationell solidaritet och en antimilitaristisk hållning som grundstenar i vårt arbete. Den världsomspännande patriarkala maktordningen leder till en orättvis fördelning av jordens resurser och tvingar stora delar av jordens befolkning, särskilt kvinnor och barn, till ett liv i extrem fattigdom. Feministiskt initiativ vill därför aktivt kämpa för och med dem som påverkas negativt av den rådande könsmaktsordningen runt om i världen.

Utrikes- och säkerhetspolitiken kan inte enbart bevaka svenska intressen, utan måste utgå från en feministisk vision om världsomspännande rättvisa där dialog och transnationellt alliansbyggande mellan feminister utgör grundläggande byggstenar. Den världsomspännande patriarkala maktordningen, i samspel med bland annat rasistiska och koloniala strukturer som tar sig uttryck i ekonomisk och politisk koncentration av makt på internationell, nationell och lokal nivå, leder till en orättvis fördelning av jordens resurser och tvingar stora delar av världens befolkning, särskilt kvinnor och barn, till ett liv i extrem fattigdom.

Fattigdom är ett globalt säkerhetshot som riskerar att förvärras av vårt överutnyttjande av jordens resurser. Vi har alla ett ansvar i detta och ett samarbete med folkrörelser över nationsgränser är nödvändigt för att skapa en jämlik, jämställd och rättvis värld. Som feministisk folkrörelse anser Feministiskt initiativ att det är av största vikt att all fattigdomsbekämpning och allt solidaritetsarbete utformas utifrån ett anti-rasistiskt och postkolonialt genusperspektiv.

Då kvinnors intressen och behov varken är givna eller enhetliga, utan alltid beroende av specifika sammanhang, menar vi att lokala organisationer ska vara de som avgör dagordningen och formulerar problemen. Vi ska inte påtvinga någon ett visst arbetssätt eller sträva efter att sprida en nordeuropeisk feministisk analys. Där könsroller och föreställningar om familjeekonomi och arbetsuppdelning ofta tas för givna riskerar den assistans som ges att återskapa eller förstärka maktordningar. Solidaritetsinsatser bör därför präglas av ett situationsanpassat arbetssätt, där lokala resurser och lösningar tas till vara. 

När studiecirkeldelen var över hade vi ett medlemsmöte där vi planerade inför evenemanget ”Feminism för allas lika värde” som Regionen anordnar den 6 mars på Storsjöteatern för att uppmärksamma den Internationella kvinnodagen, läs mer HÄR och HÄR

Fi Jämtland är delaktiga i evenemanget dels genom två föreläsningar:

Thomésalen, klockan 11.45–12.45 Jämställdhet, kolonisering och hälsa. En personlig berättelse om att arbeta med mödra- och kvinnosjukvård i Ghana. Sofie Claudia Hamberg, sjuksköterska.

Studioscenen, klockan 14.45–15.30 Feminism i dag och i morgon. Har Fi kidnappat feminismen? Från vem i så fall? Linnéa Bruno, sociolog och styrelseledamot i Fi.

Dels har vi ett bokbord i Foajén hela dagen, från 8.30 till 17.30. Vi skulle behöva avlösning under dagen, så om du har möjlighet att stå vid bordet kortare eller längre stund under dagen får du gärna anmäla dig HÄR, eller via mail till jamtland@feministisktinitiativ.se. Vid vårt bokbord kommer vi att ha broschyrer, flyers, pins, ballonger och dessutom Fi Jämtland prylar till salu. Lite av det tillverkade vi under medlemsmötet:

20160229 rosa armband

Vi är alltid minst två som står tillsammans och material för att svar på eventuella frågor kommer att finnas vid bordet. Det är ett kul och lättsamt sätt att få träffa andra feminister, så testa gärna att vara med!

Jag vill även passa på att påminna om årsmötet den 17 mars. Du har två dagar på dig att betala din medlemsavgift om du vill ha rösträtt på årsmötet. HÄR ser du hur du förnyar ditt medlemskap och HÄR kan du se hur du som vill bli medlem gör. Det är oxå två dagar kvar för att lämna in motioner och förslag som ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 

Vi ses!

Ingrid Mårtensson
Ledamot styrelsen Fi Jämtland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s