Aktuellt / Studiecirkel

Nytt i partiprogrammet om hälsa, och så blir det reklam!

Vi har fått ett uppdaterat partiprogram, du hittar hela på hemsidan för Feministiskt initiativ, HÄR. Eftersom vår virtuell studiecirkel utgår från partiprogrammet kommer jag att titta vilka ändringar och tillägg som gjorts i de kapitel vi redan gått igenom, innan jag fortsätter med de nya kapitlen!

Dags att vi ger oss på kapitel E, Hälsa och sjukvård, förra studiecirkeln om det kapitlet hittar du HÄR och HÄR. Du hittar alla de tidigare avsnitten i virtuella studiecirkeln i menyn ovan, välj ”Studiecirkel”.

Inledningen av kapitlet är samma som förut, men det har tillkommit ytterligare text:

”Vi vill ha ett samhälle som bygger på de mänskliga rättigheterna där rätten till vård ska gälla alla. Idag efterföljs inte detta mål då många nekas den hjälp de behöver på grund av brist på kunskap och tillgång till resurser. Sjukdomar som drabbar livmodern är osynliggjorda och underprioriterade inom sjukvården, såväl som i medicinsk forskning. Sjukdomen endometrios drabbar en av tio med livmoder, trots detta saknas forskning och det finns fåtal specialistenheter i landet. Många som är drabbade blir stigmatiserade och sällan tagna seriöst när de söker vård vilket också leder till en hög nivå av psykisk ohälsa. Flertal som lider av denna sjukdom, såväl som många andra livmodersrelaterade sjukdomar, nekas sjukpenning då det inte finns utbredd kunskap kring sjukdomen. Vi menar att tystnaden och okunskapen kring dessa sjukdomar måste upphöra och att alla drabbade ska få tillgång till den vård de faktiskt behöver”

Som en följd av den tillagda texten ska Fi verka för att höja kunskapen och stödja forskning om livmoders relaterade sjukdomar såsom endometrios och verka för att det bildas fler endometrioscentrum i Sverige”

Hur ser det ut i Jämtland med vård gällande sjukdomar som drabbar livmodern? Finns det en bra endometriosvård, har läkare och annan vårdpersonal i vårt län den kunskap om livmoderns sjukdomar som endometrios som behövs för att kunna lindra och bota sjukdomar och bemöta vårdsökande på ett bra sätt? Hur skulle vi kunna verka för att frörbättra eventuella brister som vi ser?

Det mesta i kapitlet ser ut som tidigare, men det har tillkommit några områden i kapitlet E.5 Alkohol- och drogpolitik. Där har Fi bestämt sig att verka för att alla droger ska vara förbjudna, alkohol undantaget, som även i fortsättningen kan finnas tillgängligt under reglerade former. Dessutom ska Fi verka för att all försäljning av livsmedel med alkoholhalt över 3,5 vol% fortsatt ska ske genom Systembolaget och för ett återinfört förbud mot alkoholreklam i tidningar, tv, sociala nätverk och eventuella framtida digitala mötesplatser.”

Hur ser det ut i vårt län med Systembolag och utlämningsställen? Gör bristen på Systembolag i vårt län att det är större risk för att individer istället använder sig av hembränd sprit,  och andra droger? Om det är så, hur gör vi för att motverka det?

Flera av underkapitlen är borttagna: E.2 Könsidenditet, E.6 Rättighet till sexuell och reproduktiv hälsa, E.7 Funktionalitet, E.8 Sexualitet och E.9 Sexualitet och kroppslig integritet. De återfinns nu i andra kapitel och har därför plockats bort här.

Läs på själv i det politiska dokumentet som du hittar HÄR och diskutera gärna i kommentarerna eller i vår studiecirkel på facebook HÄR.

I dag kom en artikel, som tangerar det här ämnet, in i Flamman, med bland annat mig som undertecknare. Du kan läsa artikeln HÄR. Den behandlar hur karensdagen slår mot förskolepersonal, men det skulle kunna sägas detsamma om till exempel vårdpersonal. Det är ofta i kvinnodominerade yrken med låg lön som den anställde utsätts för andras smitta. I förskola, skola, äldrevård, sjukvård och liknande arbeten. Personalen blir sjuka av det de möter i sitt arbete och ställs då inför två val. Antingen vara hemma och på så sätt bli frisk fortare och inte smitta andra men drabbas av lönebortfall i form av karensdag. Eller gå till jobbet med lägre kapacitet, vara sjuk längre och dessutom riskera att smitta i alla möten med andra, men få ut sin fulla, fortfarande låga, lön.

”Detta blir en fråga som behöver granskas feministiskt eftersom kvinnor, som juridisk kategori, generellt sett har både lägre löner och högre sjukfrånvaro än kategorin män och därtill i högre grad har yrken som direkt orsakar kortvarig sjukdom. Den förhandlade lönen är redan den ojämlik: kvinnor tjänar 87 procent av vad gruppen män gör. Karensdagen innebär att alla som blir sjuka, enligt lag förlorar inkomst för den första sjukdagen i perioden. Men på en könssegregerad arbetsmarknad exponeras personer för tillfällig smitta i olika utsträckning. Det gör att det trots den lika regeln finns en ojämställdhetsfaktor inbyggd i karensdagen. Konsekvensen av allt detta är att kvinnor som grupp får ut mindre i lön, sjukpenning, a-kassa och pension.

Vissa yrkesgrupper är helt enkelt mer exponerade för smitta, oavsett hur hängivna de är sina hygienrutiner på arbetsplatsen. Därför behöver vi acceptera att dessa personalkategorier kommer att ha högre kortvarig sjukfrånvaro just på grund av sina yrken och strukturellt kompensera för att ingen enskild person ska behöva bära de ekonomiska effekterna av regelverket.”

Fundera gärna på även det här i studiecirkeln, hur ser det ut i vårt län. Vilka yrkesgrupper är utsatta för smitta, hur ser deras löneläge ut, och vad händer om de väljer att arbeta trots att de är sjuka?

Kom ihåg!

”Feminism för allas lika värde”

Storsjöteatern, 6 mars

1000-1700

Sofie Hamberg och Linnea Bruno talar

Vi har ett bokbord där vi svarar på frågor, diskuterar internationella kvinnofrågor, delar ut broschyrer och pins och säljer smycken. Nya i sortimentet är de här:

20160303 ljusa armband 20160303 mörka armband 20160303 treradiga armband

Vi tar 20 kronor per pryl, oavsett vad det är. 10 kronor går till material och resten till Fi Jämtland, så om du vill betala mer än 20 går det direkt till vår väldigt tunna kassa!

Vi hörs!

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s