Aktuellt / Debattinlägg / Pepp

Feministisk mobilisering för jämlikhet, hållbarhet och nedrustning

För nästan exakt hundra år sedan inträffade det som kallas ”kvinnornas fredssöndag”. Närmare 89000 kvinnor undertecknade gemensamt en resolution mot första världskriget och på nästan 350 platser runt om i Sverige hölls möten där resolutionen lästes upp.

Nu gör vi det igen! Årets 8:e mars är en gemensam feministisk mobilisering för jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och nedrustning.

Kvinnor världen över delar många olika erfarenheter av förtryck men den lag som tycks gälla överallt är att det är kvinnor som drabbas hårdast av såväl krig som klimatförändringar och fattigdom.

Idag ser vi en utveckling där ekonomiska intressen tillåts stå över hänsyn om miljö och människors levnadsvillkor. Där vapenindustrins intressen tillåts stå över fredsrörelsens kunskaper om hur hållbar säkerhet skapas och upprätthålls och där nationalistiska intressen tillåts stå över flyktingars behov av skydd.

Vi lever som att vi hade 3,7 jordklot.

Klyftorna ökar, 1% av jordens befolkning äger nu mer än resten av världen tillsammans.

Krig pågår, miljontals människor har tvingats lämna sina hem och än fler kommer göra det.

Samtalsläget i den offentliga debatten är hotfullt. Den politiska retoriken i frågor som rör de mest utsatta människorna i samhället är djupt oroväckande. Situationen för flyktingar i Sverige och världen inskränker de mänskliga rättigheterna och ställer utsatta grupper mot varandra. Kvinnor och barn tillhör alltid de som är värst drabbade.

Bristande integration, eftersatt bostadspolitik, problem inom jobb och skola är alla faktorer som utgör en otrygg situationen för de som kommit hit. Den rådande retoriken i frågor som rör flyktingar leder bara till mer våld och rasism. Fi är starkt kritiskt till regeringens agerande i dessa frågor.

Fi kan inte acceptera den extrema osäkerheten för alla de människor som är på väg till Europa, på flykt undan krig och terrorism. De flyktingar som möter våra gränskontroller och en försvagad asylrätt. Kvinnor och barn lider mest i flyktprocessen. Fi vill skapa säkra asylvägar, öppna konsulat och beskickningar, öka antalet flyktingar via UNHCR, samt göra det enklare för kvinnor och barn att komma hit.

Fi är extremt kritiskt till regeringens panik- och signalpolitik och efterlyser en anständig flyktingpolitik. Vi kan och vi vill!

Samtidigt är hållbar utveckling en förutsättning för människors välfärd och säkerhet. Många människor lever under förhållande som präglas av våld, osäkerhet, fattigdom, sjukdom, miljöförstöring och naturkatastrofer. Kvinnor deltar sällan i väpnade konflikter, men är som mest utsatta för det våld som följer. Fi vill nationellt och internationellt verka för konfliktlösning på icke-militär grund.

Internationella kvinnodagen är ett givet tillfälle för Fi att lyfta just säkerheten för de mest utsatta människor i vårt samhälle, hur feminismen är nödvändig som en motkraft.

Vi står upp för den nationella manifestationen för jämlikhet, hållbarhet och nedrustning. Tillsammans står vi upp för fred och kärlek! Vi tar avstånd från den traditionella, patriarkala säkerhetspolitiken som bygger på att det är män med militära medel som ska försvara nationen, dess kvinnor och barn.

Vi står upp för en säkerhetspolitik som fokuserar på konfliktlösning genom att motverka orsakerna till väpnade konflikter. Vi arbetar för nedrustning och mot fattigdom, ojämn resursfördelning, förtryck, marginalisering, maktlöshet, ojämlikhet och militarism. På det sätt som kvinnor genom världshistorien alltid gjort.

Vi når inte jämlikhet så länge vi upprustar militärt och förstör vår natur. Vi når inte hållbarhet så länge vi har ojämlikhet och stödjer militära konflikter. Vi når inte fred så länge vi har en ojämnställd värld som präglas av exploatering. Kort sagt, vi når inte målet om en rättvis och hållbar värld förrän vi bedriver en samstämmig politik på alla olika områden.

Vi vill visa sittande politiker att det finns ett brett stöd för att driva en mer humanistisk och på alla plan mer hållbar politik än den som förs idag. Och visa att det är fullt möjligt.

Vi har liksom kvinnorna för hundra år sedan ett manifest, fast nu för vår tid. Detta kommer att läsas i Jämtland på flera orter den 8 mars. Jämställdhet, jämlikhet, frihet och fred är värden som ständigt måste återerövras. På nya sätt av nya generationer – för kommande generationer.

 

Så här använde vi manifestet hos oss i Fi Jämtland. Vi läste det på de språk vi var någotsånär bekväma med och vi diskuterade innehållet. Lyssna du med!

Om du vill skriva under manifestet du med så kan du göra det HÄR. Där kan du även läsa hela texten.

Vi som läser och lyssnar på manifestet i filmen ovan är Eila Wall Boholm, Sofie Hamberg, Kerstin Ydrefors, jag, Hanna Fruberg, Angelika Sjöstedt Landén och Isabell Skog.

20160308 manifestor

Ingrid Mårtensson
Ledamot styrelsen Fi Jämtland

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s