Aktuellt / Debattinlägg

Vithet och etnocentrism

Det här är begrepp som de av oss som inte rasifieras bör vara medvetna om för att synliggöra de privilegier det medför att falla inom vithetsnormen.

Vithet är inte enbart en hudfärg, det representerar även en ideologi som bygger på uppfattningar, tro, värderingar levnadssätt och attityder som bidrar till en maktstruktur där de som faller under vithetsnormen får privilegier som andra inte kan åtnjuta. Normen medför att det ses som positivt, eftersträvansvärt och normalt att vara vit. Att samhället präglas av en vithetsnorm innebär att personer som är vita har sociala, ekonomiska och politiska privilegier. I ett vithetsnormativt sammanhang är personer av annan hudfärg eller annan/andra etnicitet/-er normbrytare.

Det positiva med användandet av vithet som begrepp begrepp är att det då kan användas för att peka på att vita människor faktiskt har en hudfärg och en etnicitet, eftersom hudfärg och etnicitet annars är begrepp och samtalsämnen som vanligen används när det talas om ”dom Andra”. När hudfärgade plåster eller nylonstrumpor tas upp som exempel på den rådande vithetsnormen brukar det vita samhället explodera i raseri. Det påstås vara en oväsentlig fråga, inget att bråka om, när det finns så mycket annat elände i världen. Men problemet ligger inte i att det bara finns en färg för ”hudfärgade” plåster och strumpor, problemet ligger i att det kallas ”hudfärgat” när vi bara behöver se oss omkring för att inse att ”hud” inte är EN färg, utan massor!

Etnocentrism innebär att egna etniska gruppen är alltings centrum och måttstock mot vad allt jämförs. Man betraktar världen utifrån sin egen plats, vilket betyder att andra kanske inte delar ens åsikt och dömer utifrån egna positioner.

”Alla grupper och kulturer har inslag av etnocentrism i den meningen att man tenderar att betrakta och se världen utifrån sin egen position. Som ett resultat av kolonialismen och den makt som Västvärlden och Europa har i dagens värld är det dock den europeiska/västerländska etnocentrismen, som går under beteckningen eurocentrism, som av självklara skäl stått i centrum i debatten kring etnocentrism. Västvärlden har stor makt över kunskapsproduktionen i dagens globaliserade värld, inte minst forskningen. Detta innebär att stor del av den information och kunskap som produceras och konsumeras världen över är just eurocentrisk, dvs. producerat utifrån ett specifikt västerländskt perspektiv.”

”Det är viktigt att förstå hur etnocentrism, genom maktrelationer i samhället, upprätthåller rasism och annat förtryck.  Man kan inte endast se etnocentrism som en ofarlig och oskyldig brist på kunskap och information. Ett sådant perspektiv innebär att man osynliggör hur etnocentrismen upprätthåller rasismen. Ett exempel på detta kan hämtas från den feministiska debatten.  Den dominerande feminismen, ibland kallad den västerländska feminismen, har under lång tid fått kritik för att vara just etnocentrisk. Vita, heterosexuella medelklasskvinnor i Väst har, utifrån sin specifika utgångspunkt och erfarenhet, skapat en enhetlig bild av Kvinnan, enligt antagandet om kvinnors universella erfarenhet av manligt förtryck. Genom detta osynliggör man inte bara andra kvinnors erfarenhet. Man osynliggör även relationen mellan sexism och rasism och det sätt på vilket även vita kvinnor reproducerar rasismen och deltar i rasistisk praktik.” (läs mer HÄR)

Därför är det så viktigt att man är medveten om hur, när och varför man filtrerar på det sätt man gör. Det är också oerhört viktigt att lära sig flera sätt att betrakta, förstå, tolka och värdera omvärlden.

För de av oss som ingår i vithetsnormen är det av särskild vikt att ständigt ifrågasätta sin egen position, sina fördelar och privilegier och vara aktsam över sin etnocentrism. Det är lätt att bara se saker som av naturen givna bara för att det är vad en alltid sett runt sig.

Om en som ingår i vithetsnormen ska kunna arbeta aktivt med rasism och rasdiskriminering behöver en ständigt arbeta med sig själv, sin bakgrund och sina erfarenheter.

Ingrid Mårtensson
Ledamot styrelsen Fi Jämtland

IMGP6205rev

Annonser

En tanke på “Vithet och etnocentrism

  1. Pingback: Verksamhetsberättelse 2016/2017 | Feministiskt Initiativ Jämtland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s