Protokoll

Årsmöte 20160317

Protokoll Årsmöte, Feministiskt Initiativ Jämtland

Torsdagen den 17 mars 1016 kl. 18-19.30, ABF.

 1. Till ordförande väljs Angelika Sjöstedt Landén och till sekreterare väljs Marie Wiktorsson.
 1. Till justerare och rösträknare väljs Ingrid Mårtensson.
 1. Mötesinbjudan gick ut per mejl och post den 11 februari. Mötet anser att årsmötet är behörigt utlyst enligt stadgarna.
 1. Ingrid Mårtensson föredrar verksamhetsberättelsen.
 1. Ingrid Mårtensson föredrar den ekonomiska redovisningen. Angelika Sjöstedt Landén, vald revisor föredrar som revisorsberättelsen. Hon anser att dokumenten hon granskat är av god ordning. Aktiviteterna har i stort genomförts och väldigt mycket mer. Hon föreslår att bevilja styrelsen ansvarsfrihet utifrån granskade dokument och den föredragna ekonomiska redovisningen.
 1. Mötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 1. Mötet väljer följande styrelse för kommande mandatperiod (1 år):

Till ordförande väljs Marie Wiktorsson

Till kassör väljs Ingrid Mårtensson

Till ledamöter väljs Helena Åsasdotter Jönsson, Isabell Skog, Linn Kårelind

Till suppleanter väljs Ellinor Ottosson (första), Sofie Claudia Hamberg (andra)

 1. Mötet väljer Angelika Sjöstedt Landén till första revisor. Mötet uppdrar till styrelsen att välja en andra revisor under året.
 1. Mötet uppdrar till styrelsen att välja en valberedning under året.
 1. Inga övriga val.
 1. Ingrid Mårtensson föredrar två förslag på stadgeändringar från styrelsen:

Förslag 1) Proposition val till kongress:

Styrelsen föreslår att följande skrivning läggs till i stadgarna som § 16 och att de följande paragraferna omnumreras därefter:

§ 16 Val av ombud till Feministiskt initiativs kongress

Kongressombuden väljs vid medlemsmöte. Det ska eftersträvas god geografisk spridning bland ombuden. Utöver ombuden väljs upp till fem ersättare, som blir ombud om något av ombuden får förhinder att delta vid kongressen. Ersättarna ska rangordnas, och ersätter ombud i ordningsföljd från första ersättare och nedåt. Avdelningsstyrelsen kan besluta om att valet förrättas digitalt.
Rätt att delta vid detta val har alla medlemmar i Feministiskt initiativ som till det nationella medlemsregistret anmält adress i det aktuella området och som betalt medlemsavgift senaste 30 dag dagar innan val av kongressombud förrättas. Kallelse ska skickas till regionens samtliga medlemmar per e-post, eller per post om medlem inte anmält e-postadress. Kallelse ska nå medlemmarna minst tre (3) veckor före valet av ombuden.

Mötet beslutar att ändra i stadgan efter föredraget förslag.

Förslag 2) Proposition annonsering kallelse:

Styrelsen föreslår att texten ändras enligt det här: ”Kallelse ska även göras i form av annonsering i föreningens sociala medier.”

Mötet beslutar att ändra i stadgan efter föredraget förslag.

 1. Helena Åsasdotter Jönsson lyfter en fråga om årsmötets struktur och beslutsordning.

Årsmötet uppdrar till styrelsen att se över stadgarna under kommande år.

 1. Ingrid Mårtensson föredrar verksamhetsplanen för kommande mandatperiod.

Mötet godkänner verksamhetsplanen.

 1. Mötet avslutas.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s