Protokoll

Konstituerande styrelsemöte 20160317

Protokoll fört vid Konstituerande styrelsemöte för Feministisk Initiativ Jämtland

Tid & plats: 2016-03-17, Östersund
Närvarande: Helena Åsasdotter Jönsson, Ingrid Mårtensson, Linn Kårelind, Marie Wiktorsson
Förhinder: Sofie Claudia Hamberg, Ellinor Ottosson, Isabell Skog

§ 1 Mötets öppnande

Marie Wiktorsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade att välja
Linn Kårelind till ordförande för mötet.

§ 3 Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade att välja
Marie Wiktorsson att föra protokoll under mötet.

§ 4 Val av justerare
Styrelsen beslutade att jämte ordförande välja
Ingrid Mårtensson att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 6 Konstituerande styrelse

Styrelsens sammansättning för år 2016

Ordförande: Marie Wiktorsson
Kassör:
Ingrid Mårtensson
Sekreterare:
Rullande
Ledamöter: Linn Kårelind, Isabell Skog, Helena Åsasdotter Jönsson

Suppleanter: Ellinor Ottosson, Sofie Claudia Hamberg

§ 7 Firmatecknare
Styrelsen beslutade att välja
Marie Wiktorsson och Ingrid Mårtensson att var för sig teckna föreningens firma.

§ 8 Medlemsansvarig

Styrelsen beslutade att välja Ingrid Mårtensson

§ 9 Övriga frågor

  • Val av andre revisor. Styrelsen beslutade att välja Hanna Fruberg till andre revisor.

  • Ingrid berättar att Fi håller på att trycka upp nya broschyrer. Den nya kommer att fokusera på asyl- och säkerhetspolitik. De gamla ska därför fördelas och delas ut.

  • Ingrid delar ut böcker som har beställts till styrelsen sedan tidigare.

  • Styrelsen uppdrar till aktivitetsgruppen att styra upp 1 maj; däribland kolla upp med vänsterpartiet om att gå med dem och om talartid.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir tisdagen den 26 april kl.18-19.30 på Pause.

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s