Studiecirkel

Nytt i partiprogrammet om Samhällsbyggnad och bostadspolitik

Vi har fått ett uppdaterat partiprogram, du hittar hela på hemsidan för Feministiskt initiativ. Eftersom vår virtuell studiecirkel utgår från partiprogrammet kommer jag att titta vilka ändringar och tillägg som gjorts i de kapitel vi redan gått igenom, innan jag fortsätter med de nya kapitlen! I dag går jag igenom förändringarna av kapitel H, Samhällsbyggnad och bostadspolitik. Hela partiprogrammet hittar du HÄR.

Kapitlet har utökats och delats upp. Bland det som tillkommit är till exempel det här:

”I stadsplanering, trafik och bostadsbyggande har synliga majoriteter, funktionsnormativa och män prioriterats, vilket är exkluderande. Därför vill Feministiskt initiativ att all samhällsplanering ska göras utifrån ett rättighetsperspektiv med antidiskriminering, jämlikhet och jämställdhet i åtanke, och med hänsyn till såväl invånarnas olika behov som social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

En förutsättning för att bygga ett samhälle som motverkar diskriminering är att människor som arbetar med samhällsplanering och bostadsproduktion har kunskaper om genus och könsmakt, normkritik, ålder, barns behov, funktionalitet och antirasism. De behöver därför kontinuerlig utbildning inom dessa områden.”

”Hemlöshet är ett tilltagande problem i vårt samhälle. Människor som är hemlösa eller utanför den ordinarie bostadsmarknaden skall så fort som möjligt inlemmas i den ordinarie bostadsmarknaden. En egen bostad är en förutsättning för att andra eventuella problem skall kunna åtgärdas.”

”En annan grupp som är särskilt utsatt på bostadsmarknaden är ensamstående föräldrar, oftast mödrar. Ensamstående mammor diskrimineras på arbetsmarknaden, tjänar ofta dåligt och har ofta ofrivillig deltid. De har därmed svårare att få bostad, men ofta också problem att få ekonomin att gå runt och kunna betala hyror som ofta kräver att man är två personer med inkomst i familjen.”

Hur ser det ut med bostäder i vårt län? Var finns bostäder och var bor människor? Hur är det med de som är hemlösa och utanför bostadsmarknaden? Hur är det för den som inte kan köpa sin bostad?

”Bostadsbyggandet ska styras av invånarnas verkliga behov med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och inte av bostadsföretags kortsiktiga vinstintressen. Många som efterfrågar bostäder har begränsade ekonomiska resurser, men nästan inga bostäder byggs för den målgruppen. Familjebildandet, liksom boendet ser ut på många olika sätt och bostäderna behöver motsvara det verkliga behovet och också vara mer flexibelt när behoven förändras, så att det är enklare att antingen byta bostad eller slå samman/dela befintliga bostäder. Politiken måste ta sitt ansvar genom att stimulera bostadsbyggande, inte minst av hyresrätter med bra standard till rimliga priser. Allmännyttans roll som prispressare måste återetableras. Kommunerna måste ta sitt ansvar både genom att ställa mark till förfogande och att ställa tydliga krav på byggföretag i samband med markanvisning för att bostäderna ska motsvara invånarnas behov.”

Vad sker i vårt län? Byggs hyresrätter med rimliga priser? Hur agerar kommunerna?

”För att säkra ett hållbart byggande på lång sikt är det viktigt att ha en hög kvalitet när det gäller val av material och byggnadsteknik. Bostäder byggda med ett miljövänligt fokus i byggprocessens alla delar skonar miljön, håller längre och ger hälsosammare bostäder. För att hålla nere boendekostnaderna är det att föredra att bygga något mindre lägenheter och med en enklare standard när det gäller ytskiktet i lägenheterna.

Bostäder och bostadsområden ska utformas efter ett miljömässigt hållbart vardagsliv där sopsortering underlättas, där det finns bra och tillgängliga utrymmen för cykelparkering, närhet till och trygg och trafiksäker väg till kommunikationer samt samhällsservice och affärer som är lätta att nå för invånarna.”

Hur ser byggandet och utformningen ut i vårt län? Hur går det att säkerställa att det är lätt att nå samhällsservice och affärer i glesbygd?

De främsta ändringarna i övrigt kapitlet är av språkligt inkluderande och intersektionell karaktär. I förra programmet var tyngden på kvinnors boende och ett patriarkalt system, det har nu vidgats till mänskliga rättigheter och ett intersektionellt perspektiv.

Dessutom har det tillkommit ett antal punkter som Fi vill driva, som till exempel verka för en skyndsam undersökning och analys av behovet av bostäder i Sverige och för att analysen av bostadsbehovet ska göras ur ett rättighetsperspektiv och ligga till grund för en rikstäckande byggplan fördelad på regioner med delmål för tre, tio och tjugo år framåt i tiden. Planen ska innehålla totalt antal bostäder varav minst hälften av lägenheterna ska vara hyresrätter, samt fördelningen av storlekar och standardnivå, såsom t ex mindre och enklare studentbostäder, utan att kraven på tillgänglighet försvagas.

Fi ska även verka för att all planering av bostadsbyggande integrerar planering av infrastruktur såsom t ex samhällsservice och kollektivtrafik samt att alla delar i planeringen bedöms utifrån ett rättighetsperspektiv. Utöver det ska Fi också verka för att Socialtjänstlagen följs i enlighet med dess intentioner, dvs. att vistelsebegreppet och skälig levnadsnivå garanterar alla – oavsett legal status – grundtrygghet, exempelvis bostad och för att fastighetsskatten som en procentsats på taxeringsvärdet återinförs. Bostadsrätter ska taxeras på samma sätt som fastigheter. Fi ska verka för att uppskovsräntan avskaffas samt att uppskovsrätten återinförs.

Vilka frågor ser du som viktigast att driva där du bor? I din kommun och i vårt län?

Läs på själv i det politiska dokumentet som du hittar HÄR och diskutera gärna i kommentarerna eller i vår studiecirkel på facebook HÄR.

Vi hörs!

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

IMGP6418rev

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s