Aktuellt / Debattinlägg / Information

I morgon är det IDAHOT

Den 17 maj är den Internationella dagen mot homo- och transfobi, eller, som den heter, International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. 

Den 17 maj år 1990 upphörde homosexualitet att klassificeras som en mental sjukdom av Världshälsoorganisationen (WHO). Till minne av detta bestämde man år 2004 att dagen skulle firas och därmed uppmärksamma homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, men också problematiken runt de kränkningar som HBT-personer utsätts för dagligen, i Sverige och i andra länder. 

Dagen utgör en årlig milstolpe för att göra bl.a. beslutsfattare, politiker, media, allmänheten och lokala myndigheter uppmärksamma på den alarmerande situation som homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella och alla de som inte anpassar sig till sexuella och könsnormer ställs inför och utsätts för.

Arbetet för lika rättigheter för sexuella minoriteter har gjort framsteg, men homofobi, bifobi och transfobi är fortfarande utbrett i många delar av världen. Vi har ett gemensamt ansvar för att fortsätta bekämpa sociala normer som diskriminerar sexuella minoriteter och strukturer i samhället som förhindrar alla människors lika deltagande.

Hur ser det ut i Sverige?

Enligt uppgifter från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2014 utsattes uppskattningsvis 136 000 personer (1,8 procent) av Sveriges befolkning (16–79 år) för 262 000 hatbrott år 2013. Av dem var det uppskattningsvis 25 000 personer som utsattes för 42 000 homofobiska hatbrott

I statistiken över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv år 2014 identifierades uppskattningsvis nästan 640 anmälningar där motivet rörde sexuell läggning. Transfobiska motiv svarade för drygt 70 anmälningar.

Av samtliga hatbrottsärenden som anmäldes 2013 och som handlades fram till och med 31 maj 2015 personuppklarades 5 procent, vilket innebär att en person har kunnat bindas till brottet via åtalsbeslut, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. 

Nästan hälften (49 procent) av anmälningarna från 2013 lades ned efter att utredning inletts medan en dryg tredjedel (36 procent) av anmälningarna direktavskrevs, vilket innebär att ärendet lades ned utan att någon utredning inleddes.

Vad vill Fi?

”Feministiskt initiativ finns i politiken för att tillföra den saknade dimensionen. Det handlar om en dimension som problematiserar och utmanar könsmaktsordningen, heteronormativiteten och dess samverkan med andra maktordningar som tillsammans skapar könsordningens fundament. Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra, oberoende av kön, sexuell läggning, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet, ålder eller medborgarskap.”

”Personer som bryter mot köns- och sexualitetsnormer kan bli osynliggjorda och bestraffade på olika sätt. Detta möjliggörs inte minst på grund av vårt rättssystem och välfärdssystem, som är uppbyggt kring dessa normer. Dessa samhälleliga normer måste därför synliggöras och ifrågasättas. Genom att frigöra oss från tanken om heterosexualitet som norm och ett binärt könstänkande kan vi motverka diskrimineringen av homo-, bisexuella och transpersoner. Feministiskt initiativs vision kring sexualitet och sexuella rättigheter handlar om alla människors självklara rätt att uttrycka sin könsidentitet och sexualitet på de sätt de önskar och att få leva i enlighet med dessa önskemål. Alla människor ska ha friheten att bestämma över sina kroppar och uttrycka sin sexualitet utan risk för diskriminering och utnyttjande”

”Feministiskt initiativ vill se en värld där människor fritt kan definiera och uttrycka sitt kön och där alla har rätten att bestämma över sin egen kropp. Det måste till en bred samhällelig uppslutning med utbildningar för att vända stigmat som riktar sig mot transpersoner. Alternativet och dess konsekvenser känner vi redan till idag – hat, våld, hot, osynliggörande och höga siffror i självmordsstatistiken. Idag upprätthålls förtryckande könsnormer av staten och de som bryter mot könsnormerna utsätts ofta för våld och stigmatisering och drabbas i större utsträckning av fattigdom. Vi vill istället se en aktiv politik mot diskriminering där rättsväsende, skola och sjukvård utbildas i transpersoners livsvillkor och arbetar aktivt för att minska diskriminering mot dessa personer.”

Var kan du uppmärksamma dagen?

Om du befinner dig i Östersund kan du uppmärksamma dagen genom att gå på Regnbågsfika med RFSL på Jämtfald på Prästgatan 50, mellan kl. 15.30 – 20.00. Du finner dem vid bordet med regnbågsflaggan! HÄR är evenemanget på facebook.

 IMGP6439rev

 

Annonser

En tanke på “I morgon är det IDAHOT

  1. Pingback: IDAHOT 2016 | Feministiskt Initiativ Jämtland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s