Studiecirkel

Politikens organisering

Dags för träff 19 i den virtuella studiecirkeln. Vi ska försöka komma igenom alla delar innan kongressen så att den som vill kan sätta sig in i hur politiken sett ut hittills och på så sätt lättare förstå de propositioner och motioner som behandlas på kongressen.

Under den här träffen tittar vi på kapitel M. Politikens organisering i partiprogrammet, som du hittar HÄR. Kom ihåg att gärna läsa själv eftersom jag gör mitt egna urval här, om du hittar annat som du tycker är intressant i kapitlet får du gärna ta upp det till diskussion! Om du vill börja från början i studiecirkeln kan du titta under fliken ”Studiecirkel” under headern här ovan, så hittar du alla träffarna där, plus ett antal boktips.

”Ett feministiskt förändringsarbete kräver nya strategier med tydligt intersektionellt perspektiv. Feministiskt initiativ vill sätta maktfrågor i fokus. För Feministiskt initiativ är det en självklarhet att den feministiska analysen även omfattar politikens former och organisering.”

Kapitlet finns i programmet för att visa hur Fi tycker att politik ska formas och organisera. Områden som tas upp är till exempel Vinster i välfärden, jämställdhet, diskriminering och möjligheten att bilda opinion i samhället.

Förslag för detta innefattar bland annat att verka för ett jämställdhetsutskott i riksdagen, ett tydligt departementsansvar i regeringen och en särskild jämställdhetsmyndighet, vilket nu blivit verklighet! Fi ska även verka för att inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter som ska främja, skydda och bevaka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Fi i Stockholms stad har lyckats inrätta ett råd för mänskliga rättigheter, så vi är på gång med det här. Utöver det föreslår Fi även att det ska inföas en återkommande arbetspraktik för politiker för att minska avståndet till väljarna. I denna praktik ska såväl traditionellt kvinno- och mansdominerade yrken, liksom betalt och obetalt arbete ingå.

Demokrati

”Feministiskt initiativ är ett parti med alla människors lika värde och demokratin som signum. Då är monarkin en omöjlighet.”

”Feministiskt initiativ vill ändra på reglerna för medborgarskap och göra folkbokföringsort till avgörande för vem som är medborgare i politisk mening och vem som inte är det.”

”Olika föreningars men även andra organisationers idéer och förslag bör ett samhälle som värnar om demokrati kunna ta tillvara på. Ett sätt att göra det på är inrättandet av ett nationellt förslagsinstitut.”

”För Feministiskt initiativ är demokrati mer än bara val av representation i parlamenten. Det handlar om medborgarinflytande och delaktighet på alla nivåer. För att detta ska vara möjligt krävs till exempel ett starkt föreningsliv, en bred folkbildningsrörelse och stärkt konsumentskydd.”

I det här underkapitlet kommer fler förslag på hur vår demokratiska process behöver ändras för att fler ska kunna vara med och påverka sin verklighet. Även här finns ett antal förslag som Fi arbetar för att de ska genomföras. Bland annat ska Fi verka för att utländska medborgare ska ha rätt till svenskt medborgarskap efter tre års folkbokföring i Sverige. Fi ska även verka för att barn som är födda i Sverige, av föräldrar bosatta i Sverige, ska ha rätt till svenskt medborgarskap, oavsett föräldrarnas medborgarskap. Att Fi ska verka för att folkbokföringsort ska utgöra grund för rösträtten innebär att alla utländska medborgare ska kunna rösta i lokala val efter en månads folkbokföring i Sverige. Efter tre års folkbokföring ska full rösträtt ges. För att stärka föreningslivet ska Fi bland annat verka för att kommunen eller annan lämplig samhällsinstans tillhandahåller lättillgänglig information om hur ideella organisationer bildas och vilka möjligheter till stöd som finns samt att alla oavsett förutsättningar får ökad tillgång till lokaler för föreningsverksamhet. Dessutom ska Fi i led med sin strävan att utöka demokratin verka för att sänka rösträttsåldern till 16 år.

Hur ser du på de här förslagen? Hur skulle det påverka dina och andras möjligheter att vara med och påverka? Vilka fördelar ser du och vilka eventuella nackdelr ser du? Har du andra förslag på vad som skulle kunna göras för att förbättra vår demokrati?

Diskutera med någon i din närhet, med kommentarer här på bloggen eller i vår grupp på facebook, HÄR! Du gå den virtuella studiecirkeln när du själv vill.

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

imgp6520rev

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s