Protokoll / Stadgar

Propositioner årsmötet 2017

Proposition, stadgeändring, firmatecknare

Bakgrund:

I stadgarna står i dag att alla ekonomiska transaktioner med bank och liknande ska ske av två personer tillsammans. Det blir ett mycket otympligt förfarande som försenar arbetet.

Förslag:

Styrelsen föreslår att § 21

§ 21 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två ledamöter i förening.

Ändras till

§ 21 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två ledamöter som var för sig har rätt att teckna avdelningens firma upp till ett värde av 5000 kronor, därefter tecknar de firma i förening.

<><><><><><><><><><>

Proposition, stadgeändring, val av kongressombud

Bakgrund:

Förra året ändrade vi våra stadgar utifrån att Fi kongress 2015 tagit beslut om att det fortsättningsvis skulle vara valda ombud på kongresserna. Efter att vi ändrat våra stadgar kom det ut förslag från Fi centralt om hur stadgarna bör se ut. Dessutom behöver vi skriva stadgarna så vi har möjlighet att genomföra flera val av ombud, dels för att kunna säkerställa den geografiska spridningen av ombud, dels för att kunna göra fyllnadsval av ombud.

Förslag:

Styrelsen föreslår att § 16

§ 16 Val av ombud till Feministiskt initiativs kongress

Kongressombuden väljs vid medlemsmöte. Det ska eftersträvas god geografisk spridning bland ombuden. Utöver ombuden väljs upp till fem ersättare, som blir ombud om något av ombuden får förhinder att delta vid kongressen. Ersättarna ska rangordnas, och ersätter ombud i ordningsföljd från första ersättare och nedåt. Avdelningsstyrelsen kan besluta om att valet förrättas digitalt.
Rätt att delta vid detta val har alla medlemmar i Feministiskt initiativ som till det nationella medlemsregistret anmält adress i det aktuella området och som betalt medlemsavgift senaste 30 dagar innan val av kongressombud förrättas. Kallelse ska skickas till regionens samtliga medlemmar per e-post, eller per post om medlem inte anmält e-postadress. Kallelse ska nå medlemmarna minst tre (3) veckor före valet av ombuden.

Ändras till

§ 16 Val av ombud till Feministiskt initiativs kongress

Kongressombuden väljs vid medlemsmöte. Kongressombud väljs med beaktande av geografisk representation och intersektionell analys. Utöver ombuden väljs upp till fem ersättare, som blir ombud om något av ombuden får förhinder att delta vid kongressen. Ersättarna ska rangordnas, och ersätter ombud i ordningsföljd från första ersättare och nedåt. Avdelningsstyrelsen kan besluta om att valet förrättas digitalt.


Rätt att delta vid detta val har alla medlemmar i Feministiskt initiativ som till det nationella medlemsregistret anmält adress i det aktuella området och som betalt medlemsavgift senaste 30 dagar innan val av kongressombud förrättas. Kallelse ska skickas till regionens samtliga medlemmar per e-post, eller per post om medlem inte anmält e-postadress. Kallelse ska nå medlemmarna minst tre (3) veckor före valet av ombuden.

Om så behövs äger styrelsen rätt att förrätta fler val för att få önskat antal ombud och önskad representation utifrån geografi och intersektionell analys.

En tanke på “Propositioner årsmötet 2017

  1. Pingback: Årsmöte, Feministiskt Initiativ Jämtland, 2017-03-22 | Feministiskt Initiativ Jämtland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s