Protokoll

Årsmöte, Feministiskt Initiativ Jämtland, 2017-03-22

Protokoll

 1. Mötet öppnas.

 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande valdes Angelika.

Till sekreterare valdes Kerstin.

 1. Val av justerare samt rösträknare

Till justerare valdes Ingrid. Till rösträknare valdes Linn.

 1. Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna

Årsmötet anser att mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna.

 1. Föreningens verksamhetsberättelse

Marie föredrog verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. Du hittar den HÄR.

 1. Styrelsens årsredovisning, samt revisorernas berättelse

Ingrid föredrog årsredovisningen. Angelika föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelse och årsredovisning läggs till handlingarna. Revisionsberättelsen hittar du HÄR, årsredovisningen hittar du HÄR.

 1. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen återfinns som bilaga till årsmötesprotokollet.

 1. Val av styrelse för kommande mandatperiod

Förslag till styrelse:

Ordförande: Ingrid Mårtensson
Kassör: Jessica Tranlander-Ek
Ledamöter: Sofie Hamberg, Ellen Lindgren och Helena Åsasdotter Nord

Årsmötet beslutade att välja styrelse enligt förslag.

Förslag till suppleanter i nämnd ordning:

Marie Wiktorsson
Linn Kårelind
Ellinor Ottosson

Årsmötet beslutade att välja suppleanter enligt förslag.

 1. Val av två revisorer

Förslag till revisor: Angelika Sjöstedt Landén

Årsmötet beslutade att välja en revisor enligt förslag.

 1. Val av valberedning

Inga förslag på personer finns. Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att under året utse en valberedning.

 1. Övriga val (sammankallande i utskotten, etc)

Inga övriga val.

 1. Motioner och förslag till stadgeändringar

Inga motioner har inkommit. Två propositioner behandlas:

Proposition stadgeändring, firmatecknare. Årsmötet beslutar att anta propositionen. Propositionen läggs som bilaga till protokollet.

Proposition Val av ombud till Feministiskt initiativs kongress. Propositionen finns som bilaga. Årsmötet beslutar att anta propositionen.

HÄR hittar du propositionerna och HÄR de nya stadgarna.

 1. Övriga frågor

Förslag till mötespunkt som inkommit innan mötet: Om vi inte får ihop en styrelse måste föreningen upplösas. En styrelse valdes så frågan är inte längre aktuell.

 1. Beslut om verksamhetsplan för kommande mandatperiod

Mötet diskuterar arbetet med verksamhetsplan och kommer fram till följande förslag: Föreningen har ambitionen att arrangera en aktivitet per månad. Självskrivna aktiviteter är 8 mars, 1 maj, 25 november. Ingår gör också minst sex styrelsemöten och två medlemsmöten, ett under hösten och ett under våren. Föreningen bör även innevarande år se över möjligheten att bilda kommunförening.

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att planera månadsvisa aktiviteter samt att skapa en budget för perioden.

 1. Mötet avslutas.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s