Protokoll

Konstituerande styrelsemöte 20170403

Tid & plats: Pause, 1800, måndag 3 april 2017
Närvarande: Helena Åsasdotter Nord, Marie Wiktorsson, Linn Kårelind

Förhinder: Ingrid Mårtensson, Jessica Tranlander Ek, Ellen Lindgren, Sofie Hamberg, Ellinor Ottosson

§ 1 Mötets öppnande
Helena hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat

§ 2 Val av mötesordförande
Styrelsen beslutar att välja Helena till ordförande för mötet

§ 3 Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutar att välja Marie att föra protokoll under mötet

§ 4 Val av justerare
Styrelsen beslutar att jämte ordförande välja Linn att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med en utökning av § 8 att även innefatta övriga poster samt en ytterligare punkt i VP om romernas nationaldag.

§ 6 Konstituerande styrelse

Det konstituerande mötet godkänner årsmötets beslut om följande sammansättning av styrelsen för år 2017:

Ordförande: Ingrid Mårtensson
Kassör: Jessica Tranlander Ek
Ledamöter: Sofie Hamberg, Ellen Lindgren, Helena Åsasdotter Nord
Suppleanter: Marie Wiktorsson, Linn Kårelind, Ellinor Ottosson

§ 7 Firmatecknare
Styrelsen beslutade att välja Ingrid Mårtensson och Jessica Tranlander Ek att var för sig teckna föreningens firma.

§ 8 Medlemsansvarig och övriga poster

Styrelsen beslutade att välja Helena Åsasdotter Nord till vice ordförande.

Styrelsen beslutade att välja Ingrid Mårtensson till medlemsansvarig samt post och mejlansvarig.

§ 9 Övriga frågor

– Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplan enligt Bilaga 1 med tillägget att ambitionen är att genomföra planerade aktiviteter (en per månad).

– Romernas nationaldag – Styrelsen uppdrar till Linn att undersöka möjligheten att stötta att uppmärksamma/närvara vid romernas nationaldag.

– Styrelsen beslutade att Linn Kårelind och Helena Åsasdotter Nord är ansvariga för den politiska arbetsgruppen i styrelsen.
– Styrelsen beslutade att Linn Kårelind är ansvarig för aktiviteter i styrelsen.
– Styrelsen beslutar att bli medlem i #vistårinteut, styrelsen uppdrar till Ingrid att söka medlemskap.
– Styrelsen tycker att det är viktigt med samarbete inom F! Norrland för att stärka erfarenheter från Norrland, Sápmi, glesbygd och inland inom partiet och sätta dessa erfarenheter och kunskaper på kartan. Att till exempel svara på remisser gemensamt, att skriva under insändare gemensamt att nominera gemensamt m.m.
– Styrelsen vill bjuda in Carmen Blanco Valer för att hålla föreläsning om koloniseringen av Sápmi. Former och datum bestäms på kommande styrelsemöte.
– Den politiska arbetsgruppen jobbar för att anordna skypemöte med Frida Kullenberg.
– Styrelsen uppdrar till Ingrid att undersöka datum för genomförande av styrelseutbildningen Feministiskt föreningsarbete.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Förslag på nästa styrelsemöte, måndag den 12 juni kl 18 på Pause.

Förslag på nästa aktivitet, Fi Fika, tisdag den 18 april kl 18 på Pause, inkl att prata om 1 maj.

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s