Debattinlägg

Missuppfattandets ädla konst

I slutet av maj publicerade Östersundsposten en ledare skriven av Sakine Madon, HÄR, där hon menar att Feministiskt initiativ motarbetar arbete mot hedersrelaterat våld. Bland annat citerar hon någon som citerar Feministiskt initiativ:

”Författaren Dilsa Demirbag-Sten har tidigare påmint om att Gudrun Schyman och Feministiskt initiativ ”ställde svensk kvinna mot invandrad och undrade om misshandlade ‘Lena’ var mindre värd än Fadime”. Som om det ena skulle utesluta det andra.” 

Hon skriver vidare:

”Så sent som för bara några år sedan skrev Feministiskt initiativs partiledning att de inte använder begreppet hedersvåld, för att de inte vill ”dela upp” våld. I dag säger Gudrun Schyman att hedersförtrycket måste tas på allvar, och i Ekots Lördagsintervju påstår hon till med att hon och hennes parti varit tydliga om det. Det är helt enkelt inte sant.

I stället för att antyda att hennes kritiker nog vill ha ”patent” på frågan borde Schyman säga som det är. Hon, likt Guillou och gänget, har gjort bort sig i denna fråga. Precis som Sara Mohammad från ”Glöm aldrig Pela och Fadime” och Amineh Kakabaveh från ”Varken hora eller kuvad” – med flera – har påpekat har Fi varit en bromskloss. Vilket som sagt även Mona Sahlin en gång var, och andra fortfarande är. Den som vägrar medge sina misstag riskerar att upprepa dem.

Vi har kommit långt när ”alla” vill bekämpa hedersförtrycket, men ska minnas hur debatten har sett ut. Och vara glada över att det funnits personer som – trots anklagelser om att gå rasisters ärenden och dylikt – har fortsatt, för att hjälpa utsatta.”

Det här är långt ifrån den första artikel Madon skriver där hon, av någon anledning, dels bestämt sig för att peka ut Feministiskt initiativ som fiende till kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld, dels till det yttersta anstränga sig att fullständigt missförstå vår politik. Hon har skrivit ledare HÄR, HÄR, HÄR och HÄR bara hittils under det här året. Det känns nästan smickrande att hon anser att ett parti som inte sitter i Riksdagen (men i tretton kommuner) har så stor påverkan på andra föreningar och organisationer att vi är bromskloss och ett hinder för dem att bedriva sin verksamhet.

Som exempel tar hon uttalanden från till exempel Sara Mohammad och Amineh Kakabaveh, och menar att de kallas rasister för att de arbetar med hedersrelaterat våld. Sara Mohammad startade organisationen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” (GAPF), och hon har även medverkat i en starkt rasistisk film #Muslimer i Europa” och talat om sig själv som ”stolt islamofob”. Organisationen GAPF har kritiserats för att de bjudit in rasistiska talare till sina evenemang (HÄR). Riksdagsledamoten och ordföranden för ”Varken hora eller kuvad”, Amineh Kakabaveh (V), delade en film som skapades av nazistiska Nordisk ungdom. Filmen var manipulerad med fel text och porträtterade somalier som tjuvar och våldtäktsmän. Kakabaveh delade filmen på sin Facebooksida och försvarade innehållet (HÄR). 

Så när Madon skriver om ”anklagelser att gå rasisters ärenden” så underdriver hon rejält. Det är inte bara anklagelser, det är konkreta handlingar och uttallanden av de personer hon citerar, som är klart rasistiska. När Madon skriver att arbetet mot det ena våldet inte utesluter det andra så beskriver hon Feministiskt initiativs politik, men låtsas som att hon inte gör det. För det är just det som ÄR vår politik. ALLT våld ska bekämpas och förhindras, ALLT våld är av ondo, men det kan vara olika bekämpningsmetoder som fungerar för olika typer av våld.

Gudrun Schyman har bemött Madons missuppfattningar, som du kan se HÄR och läsa HÄR, och om du vill läsa fler artiklar, från de senaste fyra åren, som Fi skrivit i just den här frågan, så kan du kolla längst ner i det här inlägget!

I den här tidningsdödens era så publiceras Madons ledare i flera lokaltidningar samtidigt, och andra Fi-avdelningar har bemött hennes text utifrån vad de, som sitter i kommuner och kan påverka, faktiskt gjort när det gäller våld i hederns namn. Vi i Fi Jämtland beslöt därför att INTE bemöta hennes åsikter och uttalanden, utan istället skriva en ledare som beskriver Feministiskt initiativs politik både i teori och i praktik där vi sitter i kommuner. Du kan läsa den HÄR, men eftersom tidningen redigerade vår text något så kommer den ursprungliga här:

För ett tag sedan hade Ötersundsposten en ledare skriven av Sakine Madon, en ledare som samtidigt publicerades i flera andra lokaltidningar runt om i Sverige. Det var en i raden av debattartiklar från samma skribent med liknande tema. Andra har besvarat Madon i andra tidningar, så det kommer inte vi att göra. Däremot skulle vi vilja visa en rättvisande bild av vad Feministiskt initiativ gör och kommer att göra när vi får plats i olika parlamentariska sammanhang gällande våld i namn av heder. Vi levererar när vi får möjlighet.

I de kommuner vi tagit plats driver vi bland annat frågan om ökat skydd och stöd för kvinnor vad gäller våld i nära relationer och kvinnor utsatta för förtryck och våld i hederns namn. Vi ökar stödet till kvinnojourer, däribland kvinnojouren Terrafem som bedriver sin verksamhet på mer än 50 olika språk. Dessutom inför vi antivåldssatsningar i skolor för att motverka machoideal och hederstänk och inriktar flera fritidsgårdar särskilt till tjejer och hbtq-ungdomar där fritidsgårdspersonal har kompetensutvecklats för att ha kunskap hur man upptäcker och motverkar hedersrelaterat våld och förtryck

I vårt partiprogram har vi beskrivit vad vi vill göra när vi får möjlighet. Vi har nolltolerans mot barnäktenskap och vill avsätta resurser till att hämta hem och skydda unga, som gifts bort utomlands. Vi vill skapa långsiktig finansiering till skyddade boenden och förebyggande arbete. Vi vill skärpa straffet för fridskränkningsbrotten, som avser upprepade kränkningar, till minst ett år. Begreppet närstående i kriterierna för brottsrubriceringarna grov kvinno-/fridskränkning vill vi ska inkludera släktingar och andra personer i den utsattas nätverk.

Frihet från våld och rätten att bestämma över sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet som måste säkras oavsett hur våldet tar sig i uttryck. När stora delar av en familj, skola, samhälle eller bekantskapskrets godkänner eller deltar i förtrycket krävs riskbedömningar och åtgärder som tar hänsyn till detta.

Däremot kommer vi som parti aldrig att stå bakom uppfattningen att problemet ligger i en region, en religion eller i ett visst klädesplagg, eller att våld är avvikande beteende om förövaren heter Anders men kulturellt om han heter Ahmed. Madon hänvisar i sin artikel till organisationen “Glöm aldrig Pela och Fadime”. Fadime Sahindal höll tal i Sveriges Riksdag och där betonade hon precis det som Feministiskt initiativ anser “… jag vill börja med att poängtera att kvinnoförtryck inte enbart drabbar flickor från Mellanöstern utan att detta förekommer även bland många andra familjer, från andra delar av världen.”

Våld är våld, det handlar om kontroll oavsett om begreppet heder finns med eller inte. Och oavsett förövarens bakgrund, hudfärg eller religion. Alla krafter behövs för att kvinnor, barn och unga som utsätts för våld och förtryck i hederns namn får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Vi gör det tillsammans!

Jag antar att även om tidningen klippte i vår text så har Sakine Madoon fått läsa den innan hon skriver sitt svar. Hon väljer ändå att återigen missuppfatta och läser texten som att det som står i den är ett direkt svar på det hon skrivit. Vilket det inte är, det är en fristående ledartext för att klargöra Feministiskt initiativ politiska ståndpunkt. I sitt svar skriver hon till exempel:

”I stället för att medge tidigare fel väljer Fi Jämtland att bjuda på halmgubbar, de attackerar alltså saker jag aldrig påstått. Ingen ber Fi att peka ut en religion, ett visst klädesplagg eller att våld från Anders inte ska ses.”

Kära Madon, vi ”attackerar” ingen och inget, vi bemöter inte ens dina påståenden, vi skriver vår helt egna text om vad vi de facto gör och vill göra, samt vad vi INTE gör. Varför väljer du, återigen, att missuppfatta? Vem är det som bjuder på halmgubbar egentligen?

Hon fortsätter:

”Det vi däremot önskar är att hederskulturen ses för vad den är: Den utövas kollektivt, ofta av en familj eller släkt, och drabbar även pojkar och hbtq-personer. Ett feministiskt parti mot förtryck borde stå i främsta ledet för att hjälpa hederskulturens offer – i stället har Fi ställt sig längst bak.”

Madon, läs vår artikel igen, eller ännu hellre, läs de artiklar som finns länkade här nedan och läs vårt partiprogram. Hur kan du tolka ”Begreppet närstående i kriterierna för brottsrubriceringarna grov kvinno-/fridskränkning vill vi ska inkludera släktingar och andra personer i den utsattas nätverk.” och ”När stora delar av en familj, skola, samhälle eller bekantskapskrets godkänner eller deltar i förtrycket krävs riskbedömningar och åtgärder som tar hänsyn till detta.” som något annat än att vi förstår hur kollektivt våld utövas och även vill bekämpa och förhindra det?

Det som Madon gör med sina artiklar är inte bara förödande för den feministiska politikens möjligheter, utan, än värre, helt kontraproduktivt för att hjälpa de individer som utsätts för våld i hederns namn. För att bekämpa våldet behövs politiska beslut, och det finns inget annat parti som har lika långtgående förslag på konkreta praktiska åtgärder på både kort och lång sikt som Feministiskt initiativ. Med sina artiklar är det alltså Sakine Madon som är bromsklossen, inte vi.

Ingrid Mårtensson
Ordförande Fi Jämtland

Några av många artiklar som Fi publicerat på temat heder/utsatta i förort:

2017

http://www.expressen.se/debatt/saklighet-uppskattas-i-debatten-om-hedersfortryck/

https://feministisktperspektiv.se/2017/03/31/nya-viktiga-krav-mot-vald-i-hederns-namn/

http://www.gp.se/nyheter/debatt/utvidga-kriterierna-f%C3%B6r-fridskr%C3%A4nkningsbrotten-1.4241175

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/R7x15/rasistisk-retorik-gor-inte-sverige-tryggare

2016

https://www.svd.se/utsatta-kvinnor-ska-inte-vara-politiska-slagtran

2015

https://www.etc.se/debatt/fororterna-ar-inte-bara-vansterpartiets-ansvar

http://www.aftonbladet.se/debatt/article20953592.ab

2014

https://www.svd.se/fi-var-politik-mot-hedersvald-mest-ambitios

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article18730670.ab

http://www.unt.se/asikt/debatt/sa-for-fi-fadimes-kamp-vidare-2452176.aspx

http://www.aftonbladet.se/debatt/article19433174.ab

2013

https://www.svd.se/nya-namn-pa-brott-skapar-rattsosakerhet

https://www.svt.se/opinion/diskussionen-om-personlig-vendetta-skymmer-sakfragan?

https://feministisktperspektiv.se/2013/01/10/heder-brottsofferperspektiv/

http://www.gp.se/nyheter/debatt/allt-v%C3%A5ld-i-n%C3%A4ra-relationer-m%C3%A5ste-bek%C3%A4mpas-b%C3%A4ttre-1.513672

https://feministisktperspektiv.se/2013/03/11/gudrun-schyman-utsatt-for-kampanj-i-hedersfragan/

http://dagensseglora.se/2013/09/09/robert-hannahs-ohederliga-retorik-missgynnar-brottsoffren/

https://www.svt.se/opinion/feministiskt-initiativ-fornekar-inte-hedersvaldets-existens?

https://feministisktperspektiv.se/2013/02/10/fi-har-fokuserat-pa-att-positionera-sig-mot-sd/

            

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s