Aktuellt / Information / Pepp

Feministiskt initiativs första budget!

I dag presenterades Feministiskt initiativs första regelrätta budget. Tidigare har det presenterats förslag till reformer och till finansiering, men eftersom allt arbete sker ideellt på medlemmarnas fritid så har vi tidigare år inte sammanställt våra förslag till en budget. Budgeten som nu presenteras är ett gigantiskt arbete genomfört av många medlemmar som deltagit i större eller mindre utsträckning och som bidragit utifrån sin kunskap och kompetens inom de olika budgetområdena. HÄR kan du se en inspelning av morgonens presskonferens och HÄR kan du läsa budgeten.

Budgeten utgår från att pengar är ett medel, inte ett mål, och att det medlet ska användas för att bygga upp välfärden mot en framtida vision, ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle. Allt går inte att göra direkt, men det går att ta steg mot visionen hela tiden.

Reformerna, som är mer än 70 stycken, koncentreras till några fokusområden, nämligen

Ekonomin som verktyg för förändring

”Ett samhälle som bygger på en feministisk grund prioriterar målen jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering och ekologisk hållbarhet framför en syn som sätter tillväxten – oavsett om den består av oändlig materiell konsumtion eller av gränslös finansiell expansion – som överordnat mål. För att uppnå detta behöver Sverige genomföra en ekonomisk omställning.”

Färdas väl genom livet

”Vi ser välfärden som ett tryggt golv för alla att stå på och som ger oss som individer ekonomisk och demokratisk självständighet i vardagen. Det innebär en generell välfärdspolitik som inkluderar ett systematiskt motverkande av strukturell diskriminering på alla plan och att samhället, det vill säga vi tillsammans, säkrar allas rätt till hälsa, arbete, bostad, utbildning, kultur, social omsorg och trygghet.”

Ett jordklot – en rättvis miljöpolitik

”En feministisk miljöpolitik utgår från alla människors lika värde och betonar vikten av global solidaritet. De miljöproblem som idag hotar både mänskligheten och ekosystem har sitt ursprung i att delar av världens befolkning har tagit sig rätt att överutnyttja jordens resurser, och i ett ekonomiskt system som fortfarande gör det lönsamt att göra så. Därför måste grunden i en rättvis miljöpolitik bygga på att den som förorenar ska stå för de samhällsekonomiska kostnaderna.

Detta innebär även att människors välbefinnande och naturvärdens långsiktiga bevarande alltid ska stå före kortsiktiga ekonomiska vinstintressen.”

Mänsklig säkerhet

”Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs hjärtefrågor. Det sammanlänkar vår socialpolitik, kriminalpolitik, försvarspolitik och utrikespolitik. Dessa frågor hänger ihop – och delar många av samma patriarkala grundorsaker och tjänar på samma feministiska lösningar.

En feministisk vision om det globala samhället bygger på respekt för alla individers mänskliga rättigheter, säkerhet, möjlighet till aktivt demokratiskt deltagande samt frånvaro av strukturellt förtryck och våld. Feministiskt initiativ ser därför att fokus måste skiftas från dagens ensidigt militära fokus till mänsklig säkerhet.”

Gudrun Schyman har skrivit en artikel om vår budget, HÄR:

Sammanlagt presenterar Feministiskt initiativ en offensiv budget med satsningar på 81 miljarder kronor. För att finansiera dessa återställer vi delvis nivån och progressiviteten i skattesystemet, tar in nya intäkter via skatt på finanssektorn, energi och resursanvändning, samt ger viktiga samhällsorgan, myndigheter och verk nya direktiv.

Nu tar vi steget. Feministiskt initiativ tillför nya perspektiv i politiken. Vi säkrar demokratin och tryggar allas rätt att ta plats. En feministisk och antirasistisk budget är ett viktigt verktyg i detta arbete. Det konkretiserar vår vision om ett samhälle som ser och omfamnar alla människor. Sverige är redo för ett rosa riksdagsparti.”

Jag ser fram emot att få argumentera och arbeta med en så framåtriktande och uppfriskande budget! Vi gör det tillsammans!

Ingrid Mårtensson
Ordförande Fi Jämtland, Feministiskt initiativs talesperson för Gles- och landsbygdspolitik

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s