Information / Pepp

Fi Östersund/Staare är här!

I dag bildades kommunföreningen Fi Östersund/Staare, och samtidigt beslutades att vi ställer upp i kommunvalet. Våra kandidater är:

Marie Wiktorsson
Emily Dernfors
Ingrid Mårtensson
Nova Hamrén

Så här ser Fi Östersund/Staares valplattform ut:

Valplattform-Feministiskt-initiativ-Östersund-Staare

Här nedan ser du en kortare variant:

FEMINISTISKT INITIATIVS valplattform för Östersunds kommun, valet 2018

F! vill arbeta för ett inkluderande och välkomnande Östersund där alla känner sig delaktiga. Ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver ett samhälle som i alla avseende beaktar de mänskliga rättigheterna. Ett samhälle där välfärdsbegreppet fylls med värden som baseras på solidaritet mellan människor och i samverkan med miljön.

F! vill att Östersunds kommun ska vara en förebild bland arbetsgivare och visa omsorg om sin personal. Att Östersunds kommun tar ansvar och arbetar i solidaritet med – inte på bekostnad av – omkringliggande kommuner. F! vill se ett samhälle som bygger på pluralism och idén om att människor med skilda grundvärderingar och livsstilar ska kunna leva sida vid sida i ömsesidig respekt för varandra.

Med ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv omfördelar vi resurser, makt och privilegier för att uppnå ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle – i Sverige och i Östersund. Nu tar vi steget! Vi förändrar makten och förnyar politiken. Vi säkrar demokratin och tryggar allas rätt att ta plats. Östersund är redo för ett rosa parti.

Kan vi göra Östersunds kommun öppen, jämställd, jämlik och fri från diskriminering?

Kan vi säkra mänskliga rättigheter i Östersunds kommun?

Kan vi skapa trygghet i Östersunds kommun?

Kan Östersunds kommun bidra till att rädda miljön?

Klart vi kan!

Kan vi göra Östersunds kommun öppen, jämställd, jämlik och fri från diskriminering?

– Stegvis arbetstidsförkortning.
– Jämställda löner.
– Värna barns och elevers hälsa.
– Satsa på normkritik i skolan och förskolan.
– Barns och ungas fritid.
– Ökat stöd till ideell verksamhet som drivs av unga vuxna.
– En trygg äldreomsorg efter behov och önskan. Äldreomsorgen ska vara jämlik över hela kommunen.
– Öka antalet hyresrätter till rimliga priser i hela kommunen. Fler tillgänglighetsanpassade bostäder.
– Lyfta kulturfrågorna, stärka biblioteken och ge utrymme för kreativt skapande. Gratis kulturskola.

Kan vi säkra mänskliga rättigheter i Östersunds kommun?

– Upprätta ett råd med tillhörande kansli för mänskliga rättigheter.
– Värna ensamkommandes mänskliga rättigheter.
– Utöka samarbetet med civilsamhället genom stöd till sociala rörelser som arbetar med målgruppen ensamkommande ungdomar, papperslösa och utsatta EU-medborgare.
– Göra Östersund till en fristad där alla som har sin hemvist i Östersund ska få sina grundläggande behov tillgodosedda och rättigheter respekterade.
– Kommunal urfolkspolitik i enlighet med FNs konvention ILO 169 om urfolks rättigheter.

Kan vi skapa trygghet i Östersunds kommun?

– Samtycke ska vara en självklarhet. Utbilda i sexual-, samlevnads- och samtyckesundervisning i grund- och gymnasieskolan.
– Nolltolerans mot sexualiserad och rasistisk reklam på offentliga platser.
– Öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och dubbelt utsatta för våld.
– Säkerställa bra arbetsvillkor och en rimlig arbetsbörda för anställda inom kommunen som möter våldsutsatta.
– Kvinnojour, tjej- och transjour: Säkerställ en långsiktig finansiering med tillräckliga resurser.
– Tillhandahålla skyddade tillgänglighetsanpassade boenden för våldsutsatta.
– Ökade resurser till Centrum mot våld

Kan Östersunds kommun bidra till att rädda miljön?

– Fortsätta arbetet med att införa avgiftsfri kollektivtrafik.
– Införa lokala konsumtionsmål med hänsyn till de klimatavtryck kommunen skapar.
– Ge i uppdrag till Miljöförvaltningen att redovisa utsläppsstatistik ur ett konsumtionsperspektiv nedbruten på tex inkomst, kön och bostadsort.
– I största möjliga mån använda lokalproducerade, ekologiska och rättvisemärkta livsmedel i all verksamhet kommunen bedriver. Andelen vegetarisk kost i kommunala verksamheter ska öka. Livsmedel med kortast möjliga transporter ska prioriteras.
– I mark- och vattenfrågor ska säkerställas att naturresurser inte överutnyttjas.
– Värna biologisk mångfald: Möjliggöra för bin och humlors överlevnad och pollinering genom fler blommor i stadsmiljö, ängsområden samt stadsodlingar med möjligheter till deltagande för invånare.

Lägg din röst på oss i kommunvalet i Östersund, för en rosa framtid!

Ingrid Mårtensson
Kontaktperson Fi Jämtland, kassör Fi Östersund/Staare, Riksdagskandidat Feministiskt initiativ

Annonser

En tanke på “Fi Östersund/Staare är här!

  1. Pingback: Valspurt, sista rycket! | Feministiskt Initiativ Jämtland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s