Protokoll

Extra årsmöte, Feministiskt Initiativ Jämtland, 2017-10-25

Kallade: Samtliga medlemmar 10/10 2017 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Ingrid ordförande Ellen sekreterare 2. Val av justerare samt rösträknare Angelika 3. Fastställande av röstlängd Samtliga tre närvarande har rösträtt 4. Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna Ja det är behörigt utlyst 5. Omröstning föreningsform Mötet beslutar om att ombilda … Läs mer

Protokoll

Styrelsemöte 20171005

Telefonmöte kl. 18:30 Kallade: Linn Kårelind, Ellen Lindgren, Ingrid Mårtensson, Marie Wiktorsson, Ellinor Ottosson, Sofie Claudia Hamberg, Närvarande: Linn Kårelind, Ingrid Mårtensson, Ellinor Ottosson Via text Linn Kårelind Mötet öppnas Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare Ordförande: Ingrid Mårtensson, Mötessekreterare: Ellinor Ottosson, Justerare: Linn Kårelind Genomfört/information (ca 15 min) Aktiviteter/aktivism Homepartyturné, Svenstavik och Östersund. Resultat 2 nya medlemmar … Läs mer

Protokoll

Styrelsemöte 20170810

Pause, klockan 18.00 Närvarande: Linn Kårelind, Ellen Lindgren, Ingrid Mårtensson, Marie Wiktorsson Mötet öppnas Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare Ordförande Ingrid, sekreterare Ellen och justerare Linn Genomfört/information (ca 15 min) Aktiviteter/aktivism Har inte gjort något sedan Ånge Pride. Kommunikation/Media Pågående flöde på FB, instagram och blogg. Ej gjort någon podd. Studiecirkel (folkbildning/utveckling) Nej. Politik … Läs mer

Protokoll

Styrelsemöte 20170613

Pause, klockan 18.00 Närvarande: Helena Åsasdotter Jönsson, Ellen Lindgren, Marie Wiktorsson, Ellinor Ottosson. Mötet öppnas Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare Ellen valdes till ordförande, Marie till mötessekreterare och Ellinor som justerare. Genomfört/information (ca 15 min) Aktiviteter/aktivism Vi genomförde en fika med fi den 18 april Vi gick med Vänsterpartiet i 1:a maj tåg, och … Läs mer

Protokoll

Konstituerande styrelsemöte 20170403

Tid & plats: Pause, 1800, måndag 3 april 2017 Närvarande: Helena Åsasdotter Nord, Marie Wiktorsson, Linn Kårelind Förhinder: Ingrid Mårtensson, Jessica Tranlander Ek, Ellen Lindgren, Sofie Hamberg, Ellinor Ottosson § 1 Mötets öppnande Helena hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat § 2 Val av mötesordförande Styrelsen beslutar att välja Helena till ordförande för mötet § … Läs mer

Protokoll

Årsmöte, Feministiskt Initiativ Jämtland, 2017-03-22

Protokoll Mötet öppnas. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande valdes Angelika. Till sekreterare valdes Kerstin. Val av justerare samt rösträknare Till justerare valdes Ingrid. Till rösträknare valdes Linn. Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna Årsmötet anser att mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna. Föreningens verksamhetsberättelse Marie föredrog verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen läggs … Läs mer